Wat is de betekenis van De taalkunstwerken van Frankrijk?

1947
2022-12-04
Ensie 1947

Ensie deel 2, 1947, Anton Reichling S.J. en J.S. Witsenelias.

De taalkunstwerken van Frankrijk

Grote tijden kunnen inspireren tot grote kunst. Uit felle strijd komen dichters voort, die stem geven aan de droom der besten. Tussen twee voorpostengevechten krabbelt een soldaat een vers op een stukje papier. Maar tegelijkertijd zijn er literatoren, wier verschraalde inspiratie zich terugtrekt uit het krijgsgewoel, omdat een windvlaag de zwakke v...

Lees verder