Wat is de betekenis van De Streek?

2024-06-15
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

De Streek

rij van zeven N.-Hollandse dorpen in W.-Friesl., tussen Hoorn en Enkhuizen: WesterBlokker, Ooster-Blokker, Westwoude, Hoogkarspel, Lutjebroek, Grootebroek en Bovenkarspel.

2024-06-15
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

De streek

noemt men de rij van zeven Noordhollandse wegdorpen in het landschap WestFriesland tussen Hoorn en Enkhuizen. Het zijn Wester-Blokker, Ooster-Blokker, Westwoude, Hoogkarspel, Lutjebroek, Grootebroek en Bovenkarspel, die alle in overwegende mate van de tuinbouw (groenten, zoals vroege aardappelen, bloemkool en sluitkool) en in het O. ook van de zaad...

2024-06-15
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

De streek

de rij dorpen, die zich uitstrekt v. Hoorn tot Enkhuizen; tuinbouw, ooftteelt, zaadkweekerij.

2024-06-15
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

De Streek

Ook „Lange Streek” genoemd, een reeks dorpen in ➝ West-Friesland (prov. N. Holland) tusschen Hoorn en Enkhuizen, bekend door tuinbouw; de bevolking is grootendeels Katholiek (in de meeste dorpen gemiddeld 60% of meer); merkwaardig is er bij de Katholieken de gewoonte, om de letters I.H.S. op de ruit boven de voordeur aan te brengen. Va...

2024-06-15
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

De streek

1) Reeks van zeven dorpen (Wester-Blokker, Ooster-Blokker, Westwoude, Hoogkarspel, Lutjebroek, Grootebroek, Bovenkarspel) in N.-HolL, tusschen Hoorn en Enkhuizen. 2) Buurt bij Dokkum, behoorende onder het dorp Aalsum en de gern. O.-Dongeradeel.