2020-01-26

De stolpboerderij in Lambertschaag

Dorpsstraat 2 dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw en heeft een breed uitgebouwd voorhuis en houten schuurwanden.

2019-06-08

stolpboerderij

stolpboerderij - Boerderijen met vierkant grondplan en houten geraamte waarop een piramidevormig, meestal rieten dak steunt. In de centrale ruimte wordt het hooi gestapeld, de ruimtes daar rond zijn ingericht tot woongedeelte, stallen en andere bergruimtes.

2018-03-26

The stolpboerderij in Lambertschaag

Dorpsstraat 2 dates back to the first half of the 19th century and has a wide extended front house and wooden barn walls.

2019-01-10

Lambertschaag

Lambertschaag, - dorp in de „Vier Noorderkoggen” van N.-Holl., voor 2/3 deel in de gem. Abbekerk, voor de rest in de gem. Hoogwoud. Het ligt 7 K.M. ten Z.W. van Medemblik, niet ver van de zee. Het dorp telt 450 inw., die vooral van landbouw (op klei) bestaan en heeft, blijkens de kerk met duifsteen, een hoogen ouderdom.

2019-09-18

Lambertschaag

Parochiedorp in N. Holland, deels in de gem. ➝Abbekerk, deels in ➝Hoogwoud.

2017-11-02

stolpboerderij

stolpboerderij - Zelfstandignaamwoord 1. Noord-Hollandse boerderij met vierkante vorm en piramidevormig dak Woordherkomst samenstelling van stolp en boerderij

2020-01-02

De stolpboerderij in Heemskerk

‘De Kruisberg’ (Kruisberg 4a) werd in 1869 in opdracht van J. Spaans, K. Kaan en D. Kaan gebouwd aan de rand van een door hen gestarte duinontginning. Vlakbij ligt de knechtenwoning 't Voerhuis (Kruisberg 5).

2020-01-02

De stolpboerderij in Ursem

Noorddijkerweg 11 werd mogelijk gebouwd rond 1800 en heeft middenvoor een houten klokgevel. De buitenmuren zijn in de tweede helft van de 19de eeuw vernieuwd.

2020-01-02

De stolpboerderij in Midwoud

‘Jacobshoeve’ (Midwouder Dorpsstraat 28) kwam rond 1875 tot stand met een hoger opgetrokken middenrisaliet voorzien van vensters met eclectische wenkbrauwen.

2020-01-02

De stolpboerderij in Obdam

Dorpsstraat 79 dateert uit 1867 en heeft een spiegel en een versierde schoorsteen.

2020-01-02

De stolpboerderij in Hensbroek

Dorpsweg 59 werd rond 1870 gebouwd met spiegel, dakerker en eclectische details.

2020-01-02

Café in Lambertschaag

‘'t Fortuin-'t Wagewiel’ (Noordeinde 2) is een verbouwde boerderij uit circa 1880 met sierspant. De aanbouw draagt het opschrift ‘Kolfbaan’.

2018-03-26

Café in Lambertschaag

'' T Fortuin-'t Wagewiel '(Noordeinde 2) is a converted farmhouse from circa 1880 with ornamental splendor. The construction bears the inscription 'Kolfbaan'.

2020-01-02

Woonhuizen in Lambertschaag

Het vroeg-19de-eeuwse gepleisterde vissershuisje Noordeinde 16 heeft een houten voorschot. Het voorm. koggehuis Noordeinde 4-6 is een middenganghuis met neorenaissance-trapgevel (circa 1905).

2018-03-26

Homes in Lambertschaag

The early-nineteenth-century plastered fisherman's house Noordeinde 16 has a wooden front. The form. cogge house Noordeinde 4-6 is a central corridor with a neo-Renaissance stepped gable (circa 1905).

2018-03-30

The stolpboerderij in Ursem

Noorddijkerweg 11 was possibly built around 1800 and has a wooden bell gable in the middle. The outer walls were renewed in the second half of the 19th century.

2018-03-26

The stolpboerderij in Midwoud

'Jacobshoeve' (Midwouder Dorpsstraat 28) was built around 1875 with a higher raised middle ressault with windows with eclectic eyebrows.

2020-01-02

De voorm. Herv. kerk in Lambertschaag

(Noordeinde 28), oorspronkelijk gewijd aan St. Lambertus en ook wel het Groene Kerkje genoemd, is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en bij de westgevel een houten dakruiter. Een eerste kerk wordt in 1395 vermeld, maar het huidige schip dateert uit circa 1500.Midden 16de eeuw volgde de bouw van het laatgotische koor. In de rond 1740 geplaatste dakruiter hangt een door Geert van Wou gegoten klok (1495). Het uurwerk dateert van circa 1480 (gerestaureerd 1906). Deze in 1978-'82 g...

2018-03-26

The stolpboerderij in Heemskerk

'De Kruisberg' (Kruisberg 4a) was built on behalf of J. Spaans, K. Kaan and D. Kaan in 1869 on the edge of a dune reclamation started by them. Nearby is the servant's house 't Voerhuis (Kruisberg 5).

2018-03-26

The stolpboerderij in Hensbroek

Village road 59 was built around 1870 with mirror, roofer and eclectic details.