2019-10-16

De ruïne van kasteel Nuwendoorn in Warmenhuizen

(bij Burchtweg 3), gelegen ten noordwesten van Warmenhuizen, is het restant van een rond 1290 door Floris V gebouwde dwangburcht die eind 14de eeuw door overstromingen te gronde ging. Bij opgraving (1960-'63) bleek de burcht te bestaan uit een vierkante hoofdburcht met vooruitstekende poorttoren, een zware en een kleine hoektoren, alsmede een voorburcht. De restanten zijn in 1964 hoger opgetrokken.