2019-10-15

De R.K. St.-Odulphuskerk in Wijk aan Zee

(St.-Odulfstraat 6) is een eenbeukige kerk met vijfzijdige apsis en een toren van drie geledingen met naaldspits en aangebouwde traptoren. Deze in 1978 gerestaureerde neogotische kerk verrees in 1889-'90 naar plannen van C.L.M. Robbers ter vervanging van een 17de-eeuwse schuilkerk. Het uit een schuilkerk te Kethel afkomstige, door Pieter Assendelft gebouwde, orgel (1754) werd in 1891 hier geplaatst en uitgebreid. Verder zijn er kruiswegstaties van F. Loots (1899-1904).