2019-10-23

De positie van Spaarndam in Spaarndam

bestaat uit twee onderling verbonden forten van de Stelling van Amsterdam, aangelegd ter verdediging van enkele accessen (Slaperdijk, Spaarndamseweg) en het Spaarne. Met het opwerpen van de aardwerken werd in 1886 begonnen. Het voorm. fort benoorden Spaarndam (Nieuwe Rijweg ong.) en het voorm. fort bezuiden Spaarndam (Boezemkade ong.) hebben beide een verdedigbaar aardwerk (1895) en een langgerekt bomvrij hoofd- en voorgebouw (1901) met observatiekoepel en flankerende afzonderlijke hefkoepels. B...