Wat is de betekenis van DE KIP MET DE GOUDEN EIEREN SLACHTEN?

2024-07-18
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

de kip met de gouden eieren slachten

iets wat groot voordeel of grote winst oplevert tenietdoen of daar geen gebruik meer van maken, vaak omdat een andere optie korte tijd voordeliger of winstgevender lijkt. Voorbeelden: Scott Adams is in Dilbert nog veel sceptischer over consultants [...]. Hun enige doel is om zo lang mogelijk aan het werk te blijven. Ze zullen dus nooi...

2024-07-18
Gezegden

Riemer Reinsma (1998)

DE KIP MET DE GOUDEN EIEREN SLACHTEN

De uitdrukking DE KIP MET DE GOUDEN EIEREN SLACHTEN is gebaseerd op een gedicht van Vondel in de Warande der dieren. Een vrouw — een sloor (‘sullige, domme vrouw’) — die altijd doodarm is geweest, is in het bezit gekomen van een zeer bijzondere Lombardische kip, die elke dag een gouden ei legt. De eigenares komt daardoor uit...

2024-07-18
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate (1977)

de kip met de gouden eieren slachten

Wie de kip met de gouden eieren slacht, dempt de bron van zijn eigen welvaart. Deze aan de Franse taal (il en fait comme de la poule oeufs d’or) ontleende uitdrukking is ontstaan uit een fabel van de Franse fabeldichter Jean de la Fontaine (1621-1695), welke in het Nederlands als De kip met de gouden eieren door Jan Prins (1876-1948) als volg...

2024-07-18
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

De kip met de gouden eieren slachten

door te grote begeerlijkheid de bron zelf der inkomsten aantasten en deze doen opdrogen, zodat men alles verliest. Zinspeling op een oude fabel, o.a. door Vondel behandeld in zijn Warande der Dieren, n° 108. Fr. il en fait comme de la poule aux oeufs d’or.

2024-07-18
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

De kip met de gouden eieren slachten

D.w.z. door winzucht en te groote begeerlijkheid oorzaak zijn, dat de bron der inkomsten niet meer kan vloeien en men alles verliest. Zie Vondel's Warande der Dieren, no. CVIII en vgl. Haagsche Post, 2 Oct. 1920, p. 1571 k. 3: Men moet het kapitaal intact houden en de rijksmiddelen zoeken uit belastingen op het inkomen. Me...

2024-07-18
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

De kip met de gouden eieren slachten

door te grote begeerlijkheid de bron zelf der inkomsten aantasten en deze doen opdrogen, zodat men alles verliest. Zinspeling op een oude fabel, o.a. door Vondel behandeld in zijn Warande der Dieren, n° 108. Fr. il en fait comme de la poule aux oeufs d’or.