Wat is de betekenis van De Jordaan?

2024-04-24
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

De jordaan

is een buurt te Amsterdam, begrensd door Prinsen-, Lijnbaans-, Brouwers- en Passeerdersgracht en ontstaan bij de stadsvergroting van 1609-1614. Terwijl men de grachtengordels ontwierp volgens een plan, dat in geen enkel verband stond met de vroegere locale toestanden, rooide men de straten en grachten van het „nieuwe werk”, zoals de Jor...

2024-04-24
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

De Jordaan

wordt in schier elk boek over het land Palestina, ja ook door aardrijkskundigen, tot de merkwaardigste rivieren der aarde gerekend en het landschap, El Chor, waardoor hij zijn weg baant tot het merkwaardigste geologisch verschijnsel der wereld. El Chor beteekent spleet, en is die groote breuk in de aardkorst, die in het dal van de Orontes en Litani...