2019-10-16

De (Herv.) St.-Gomarus- of Westerkerk in Enkhuizen

(Westerstraat 138) [2] is een op een omheind kerkhof gelegen driebeukige hallenkerk. De drie beuken hebben samen één enkele driezijdige sluiting met op de knikken kleine traptorens. De bouw van de laat-gotische zuidbeuk begon in 1470, waarna de twee andere beuken volgden in 1471 en 1480. In het oostelijke deel rusten de scheibogen op zuilen van afwisselend Bentheimersteen en Ledesteen. De in een topgevel gevatte oostelijke eindvensters van de zijbeuken steken door de daklijst heen. In 1488-'92...