2019-10-20

De Herv. kerk in Zandvoort

(bij Poststraat 3) is een zaalkerk met driezijdige sluiting, aangebouwde dwarsvleugels en een uitgebouwde grafkapel. De ingebouwde toren van vier geledingen met overhoekse steunberen en ingesnoerde naaldspits stamt uit de late 15de eeuw, werd in 1618 herbouwd en in 1871 hersteld. Bij een restauratie in 1955 heeft men de 19de-eeuwse bepleistering verwijderd. In de toren hangt een wellicht door Geert van Wou gegoten klok (1493). De huidige kerk verving in 1848-'49 een laatmiddeleeuwse kerk. De dwa...