2020-02-20

De Herv. kerk in Sint Maartensbrug

(Grote Sloot 233) is een brede zaalkerk met aangebouwde woning en houten geveltorentje. Deze in 1696 gebouwde kerk werd rond 1860 bepleisterd en voorzien van een torentje. Daarin hangt een door Mammes en Claude Fremy gegoten klok (1683). De kerk is in 1985-'88 gerestaureerd.Het interieur wordt gedekt door een houten spiegelgewelf en heeft twee rijen ionische zuilen. Tot de inventaris behoren een preekstoel, een doophek en twee overhuifde gestoelten (alle eind 17de eeuw). De kerk bevat een g...