2019-10-20

De Herv. kerk in Den Burg

(Binnenburg 2), oorspronkelijk gewijd aan St. Sixtus en St. Johannes de Doper, is een rijzige driebeukige pseudobasilicale kerk met recht gesloten koor en een ingebouwde toren van vier geledingen met balustrade en achtzijdige bakstenen spits. In de 11de eeuw bouwde men een eerste kerk, die begin 16de eeuw werd vervangen door een nieuw schip met noordbeuk; rond 1539 verrees de zuidbeuk. Het in de 14de eeuw aan de oude kerk toegevoegde koor kreeg zijbeuken in 1471-'80 en werd rond 1604 tot zijn hu...