2019-10-20

De Herv. kerk in Berkhout

(Kerkebuurt 172) is een T-vormige kerk voorzien van een toren van twee geledingen met frontalen en achtkantige spits. Deze neorenaissance-kerk werd in 1884 gebouwd naar ontwerp van A. Stoutjesdijk. De toren volgde in 1886.