Wat is de betekenis van de heren der schepping?

2022
2022-08-11
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

de heren der schepping

(18e eeuw) (cliché, sch.) de mannen. Cliché. Vgl. Engels: the lords of creation. Duits: die Herren der Schöpfung. • In mijn' vrije blije woning, Is de Heer der schepping - koning In zijn wijs, zijn zagt gebied Kent men laage trotschheid niet… (Anoniem: Volks-liedjens, uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van 't...

Lees verder