Wat is de betekenis van De Grieken (alfa en omega)?

1947
2022-11-27
Ensie 1947

Ensie deel 2, 1947, Anton Reichling S.J. en J.S. Witsenelias.

De Grieken (alfa en omega)

Inleiding: Wie de Oudgriekse of Helleense letterkunde den naam van ‘Alfa en Omega’ geeft, acht haar den grondslag der gehele Europese literatuur. Inderdaad is zij de classieke letterkunde bij uitnemendheid, als classiek betiteld in een tijd, toen men van de antieke literaturen van Indiërs, Perzen, Egyptenaren en andere oude volken...

Lees verder