2019-10-23

De Geref. kerk in Halfweg

(Amsterdamsestraatweg 18), een recht gesloten kruiskerk met terzijde geplaatste toren en aangebouwde consistoriekamer, kwam in 1924 tot stand naar ontwerp van Tj. Kuipers.