2020-01-27

De Geref. kerk in Halfweg

(Amsterdamsestraatweg 18), een recht gesloten kruiskerk met terzijde geplaatste toren en aangebouwde consistoriekamer, kwam in 1924 tot stand naar ontwerp van Tj. Kuipers.

2018-09-12

Halfweg

HALFWEG, bw. op de helft van den weg, hal verwegen wij zijn nog niet halfweg; ik kwam hem halfweg tegen; (bij uitbr.) op de helft van een werk, van eene taak zij zijn nu halfweg met het bouwen van dat huis.

2019-07-22

Halfweg

Halfweg - ➝ Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

2019-01-24

Halfweg

Halfweg - Buurt (Houtrijk en Polanen) in N.Holl., gem. Haarlemmerliede en Spaarnwoude, gelegen ongeveer halfweg tusschen Amsterdam en Haarlem aan den spoorweg. Bietsuikerfabriek.

2020-01-02

De Geref. kerk in Woubrugge

De Geref. kerk (Dr. A. Kuyperweg 1), een moderne zaalkerk met souterrain en opengewerkte dakruiter, is gebouwd in 1957 naar ontwerp van C. van der Bom ter plaatse van een in 1944 gesloopte voorganger uit 1896.

2020-01-02

De Herv. kerk in Halfweg

(Wilhelminastraat 14) is een kruiskerk voorzien van een zadeldaktoren in de binnenhoek tussen de dwarse westbouw en het schip. Deze kerk werd in 1924 gebouwd naar een traditionalistisch ontwerp met romaanse elementen van J.A. Smits.

2020-01-02

De Geref. kerk in Burdaard

De Geref. kerk (Ds. R.H. Kuiperstraat 8) is een zaalkerk uit 1892-'93, met eclectische details en een houten geveltoren; het portaal is later aangebracht.

2020-01-02

De Geref. kerk in Leiden

De Geref. kerk (Herengracht 68-70), sinds 1957 Geref. Vrijgemaakt, verrees in 1878 naar plannen van W.F. van der Heijden. Deze neoclassicistische kerk is voorzien van een brede lijstgevel met twee door frontons afgesloten risalieten en een corinthische ingangspoort, die niet correspondeert met het driebeukig interieur. Bij de interieurvernieuwing in 1983-'84 zijn de kerkenraadsbanken en het orgelfront uit 1878 behouden.

2020-01-02

De Geref. kerk in Vlagtwedde

De Geref. kerk (Vledderkamp 60) is een zaalkerk met geveltoren, gebouwd omstreeks 1920. De kerk bevat een orgel uit de tweede helft van de 18de eeuw, dat in 1904 bij plaatsing in de Geref. kerk te Emmen door J. Proper werd aangepast en rond 1935 naar deze kerk kwam.

2020-01-02

De Geref. kerk in Serooskerke

De Geref. kerk (Ds. Van Wouwestraat 41), gebouwd in 1953 naar ontwerp van H. Eldering, is een markant in de as van de weg gelegen Y-vormig gebouw met in de hoek een verhoogde ingangspartij.

2020-01-02

De Geref. kerk in Brouwershaven

De Geref. kerk (Haven Noordzijde 10), thans Geref. kerk Vrijgemaakt, is een sobere zaalkerk in neoromaanse stijl uit 1905. Karakteristiek zijn de puntgevel met oculus en de zwaar geprofileerde rondboogvensters met bakstenen traceringen.

2020-01-02

De Geref. kerk in Workum

De Geref. kerk (Noard 75) is een zaalkerk uit 1887 met open koepeltorentje. De kerk is in 1920 met een dwarsarm uitgebreid.

2020-01-02

De Geref. kerk in Noordwolde

De Geref. kerk (Dwarsvaartweg 1) is een zaalkerk in expressionistische vormen uit 1933.

2020-01-02

De Geref. kerk in Oosternijkerk

De Geref. kerk (Langgrousterwei 7) is een L-vormige kerk uit 1890 met houten geveltoren.

2020-01-02

De Geref. kerk in Baflo

De Geref. kerk (Heerestraat 34) dateert uit 1877 en werd ontworpen door H. Wind als een van de eerste grote Geref. zaalkerken. In 1926 voegde men naar plannen van Y. van der Veen aan de westzijde een transept toe. In 1951 werd de voorgevel vernieuwd. Het interieur is in 1967 gemoderniseerd.

2020-01-02

De Geref. kerk in Wagenborgen

De Geref. kerk (Kerkstraat 50) is een sobere zaalkerk, gebouwd in 1928 naar plannen van A. Akkerman.

2020-01-02

De Geref. kerk in Oostwold

De Geref. kerk (Goudhoorn 8) is een kruiskerk met portiek voorzien van een zeer slanke spits. De kerk verrees in 1930 in expressionistische vormen naar plannen van B. Jager ter vervanging van een kerk uit 1899.

2020-01-02

De Geref. kerk in Stedum

De Geref. kerk (Bedumerweg 32) is een zaalkerk met dakruiter uit 1875-'76. De kerk is in 1919 verbouwd en in 1923 aan de achterzijde verlengd.

2020-01-02

De Geref. kerk in Wommels

De Geref. kerk (Hottingawei 13) is een zaalkerk uit 1889 met geveldakruiter. Aan de rechterzijde bevindt zich een aanbouw (Hottingawei 11) uit 1971.

2020-01-02

De Geref. kerk in Pieterburen

De Geref. kerk (Hoofdstraat 159) is een recht gesloten zaalkerk met bij de voorgevel een kleine dakruiter. De kerk is gebouwd in 1873 in eclectische stijl. De pastorie (Hoofdstraat 161) met omgaand schilddak stamt uit dezelfde tijd.