Wat is de betekenis van De Evangelische Maatschappij?

1926
2023-01-31
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

De Evangelische Maatschappij

Opgericht in Nederland 1853, stelt zich ten doel a. de bevordering van de kennis en de beoefening des Evangelies onder Roomsch-Catholieken; b. de verbreiding van zuiver Protestantsche beginselen, de instandhouding van den vrijen Protestantschen geest en het Protestantsche bewustzijn; c. de bestrijding van het Ultramontanisme als den vijand van onze...

Lees verder