Wat is de betekenis van De Doopsgez. kerk in Haarlem?

2006
2021-03-01
Monumenten in Noord Holland

Encyclopedie over monumenten in Noord Holland (2010)

De Doopsgez. kerk in Haarlem

(Grote Houtstraat 43) [7], een zaalgebouw uit 1681-'83 met ingezwenkte halsgevels, ligt verscholen op een binnenterrein. Aan de Grote Houtstraat staat een ingangsportaal in Lodewijk XV-vormen uit 1757. Het met dorische zuilen uitgevoerde kerkinterieur bevat een preekstoel uit 1891. Van een renovatie in 1851 dateren het stucgewelf en de halfron...

Lees verder