Wat is de betekenis van De beste paarden vindt men op stal?

2024-05-28
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

De beste paarden vindt men op stal

gezegd om te kennen te geven dat meisjes die altijd op straat lopen of zich in het publiek vertonen, niet zo goed zijn als zij die thuis blijven en zich met huishoudelijke zaken bezighouden. Zuidndl. goei koeikens vindt men op de(n) stal, kwiksteertjes overal; de beste peerden worden op stal verkocht. Vgl. Cats: „Het is een spreekwoord over a...

2024-05-28
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

De beste paarden vindt men op stal

Men zegt dit om te kennen te geven, dat die meisjes, welke altijd op straat loopen of zich veel in het publiek vertoonen, niet zoo goed zijn als zij, die thuis haren plicht vervullen en zich aldaar bezig houden. Vgl. Huygens, Zeestraet, vs. 534:'t Voorhout, die Kalverstraet, daer yeder brenght te Mert 't Jongh goed, of 't nie...

2024-05-28
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

De beste paarden vindt men op stal

gezegd om te kennen te geven dat meisjes die altijd op straat lopen of zich in het publiek vertonen, niet zo goed zijn als zij die thuis blijven en zich met huishoudelijke zaken bezighouden. Zuidndl. goei koeikens vindt men op de(n) stal, kwiksteertjes overal; de beste peerden worden op stal verkocht. Vgl. Cats: „Het is een spreekwoord over a...