Wat is de betekenis van De berg heeft een muis gebaard?

2011
2021-09-19
Spreekwoordenboek

Geschreven door Ed van Eeden

De berg heeft een muis gebaard

Dit is veel drukte om niets geweest.

1998
2021-09-19
Riemer Reinsma

Gezegden

DE BERG HEEFT EEN MUIS GEBAARD

Betekenis: er zijn hoge verwachtingen gewekt, maar het resultaat valt vies tegen. Het gezegde is afkomstig uit een fabel van de Romeinse schrijver Phaedrus (eerste eeuw na Chr.), die deze weer ontleende aan de Syrische, Griekstalige schrijver Babrius. Deze leefde in de tweede eeuw voor Christus.De fabel beschrijft hoe een berg ‘die baren moes...

Lees verder
1977
2021-09-19
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate

de berg heeft een muis gebaard

De berg heeft een muis gebaard zeggen we als iets dat met veel ophef is aangekondigd slechts een gering resultaat oplevert. Het beeld van de berg die een muis baart komt voor in de klassieke fabelliteratuur, maar werd vooral bekend door de zin parturiunt montes, nascetur ridicules mus (de bergen baren, en wat wordt er geboren: een belachelijke muis...

Lees verder
1977
2021-09-19
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

De berg heeft een muis gebaard

wat veel voorspelde, waarvan veel ophef werd gemaakt, is op niets uitgelopen. Tenminste sinds de 17de e. gangbaar. Vertaling van Horatius’ parturiunt montes, nascetur ridiculus mus (Ars Poëtica, vs. 139), dat zelf weer ontleend is aan een fabel van Phaedrus (4, 22). Fr. la montagne a enfanté une souris; Hd. der Berg hat eine Maus...

Lees verder
1940
2021-09-19
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

De berg heeft een muis gebaard

Zie: Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.

1925
2021-09-19
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

De berg heeft een muis gebaard

D.i. wat veel beloofde is op niets uitgeloopen, eene navolging van Horatius (ad Pison. 139): parturiuntmontes, nasceturridiculus mus (ontleend aan een fabel van Phaedrus, 4, 22), dat herinnert aan het Grieksch üöivEv öpog, TÓO 5' ËTEKE guv. Zie Cats I, 522: Het baren van bergen komt uyt op een mu...

Lees verder