Wat is de betekenis van De appel valt niet ver van de boom of de stam?

1977
2021-04-16
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

De appel valt niet ver van de boom of de stam

kinderen aarden gemeenlijk naar hun ouders; echter alleen in ongunstige zin gebruikt. Voorheen in enigszins andere vorm; in Prov. Comm. (n° 299): „den appel smaect sijns booms”; nog in het Wvl.: „het appelken smaakt gemeenlijk boomsch” (De Bo). Fr. tel père, tel fils; qui naît poule, aime à gratter; d...

Lees verder