Wat is de betekenis van De profundis?

2023-09-26
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

De profundis

uit de diepten; beginwoorden van een boetpsalm

2023-09-26
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

De profundis

[= uit de diepten (roep ik tot U, o Heer)], beginwoorden van psalm 129 (geteld naar de → Vulgaat), de zesde der → boetpsalmen. Hij wordt veelvuldig in de liturgie gebruikt, vooral in die der overledenen. De gelegenheid tot bidden bij een overledene wordt wel D. P. genoemd, omdat onder de verrichte gebeden gewoonlijk ook deze psalm is.

Direct toegang tot alle 19 resultaten over De profundis?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

De profundis

(Lat.), uit de diepten. Beginwoorden van Ps. 129 (130); de eerste regel luidt: [i]De profun'dis clama'vi ad te. Do'mine![/i] (Lat.), uit de diepten (van ellende) roep ik tot U, o Heer !

2023-09-26
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

De Profundis

(Lat.), „Uit de diepten”, aanvangswoorden van de boetpsalm 130 (Vuig. 129).

2023-09-26
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

de profundis

(Lat.) uit de diepten, één der 7 boetpsalmen, die met die woorden begint.

2023-09-26
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

DE PROFUNDIS

(uit de diepten), beginwoorden van de 129ste psalm, zoals hij in de Vulgata begint (psalm 130 volgens het Hebreeuws). Hij behoort tot de 7 kerkelijke boetpsalmen en wordt in de Latijnse liturgie dikwijls gebruikt, doch niet enkel op dagen van boete en rouw; ook in de Woensdagvespers en de 2de Vespers van Kerstmis (wel wegens vers 7, met een zinspel...

2023-09-26
Gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter (1940)

De profundis

De profundis clamavi. Uit de diepten van den afgrond heb ik geroepen. Begin van PSALM 130. (R. K. treurzang.)

2023-09-26
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

De profundis

v. (Lat. Uit de diepten [roep ik tot U, o Here!) beginwoorden van een treur- of boetepsalm 130; de psalm). (De = Dee).

2023-09-26
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

de profundis

(Lat.) uit de diepten; één der 7 boetepsalmen, die met die woorden begint.

2023-09-26
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

De profundis

„Uit de diepten’’, eerste woorden v. Psalm 129; i/d R.K. Kerk als treurzang gebruikt; beroemd gedicht v. Oscar → Wilde.

2023-09-26
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

De profundis

De profundis - (Lat. = Uit de diepten), aanvangswoorden en benaming van den boetpsalm 129, vnl. gebruikt in de Doodenliturgie. Komt verder voor in de Woensdagvespers, 2e Vespers van Kerstmis enz. Vgl. Luther’s boetelied ,,Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir”.

2023-09-26
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

De Profundis

Zoo heet, naar de eerste Latijnsche woorden van het lied, in de Roomsche kerk de 130ste psalm, welke voornamelijk als boetpsalm en treurgezang in die kerk gebruikt wordt.

2023-09-26
Wetenswaardig Allerlei

T. Pluim (1922)

De profundis

De profundis (Lat.) zijn de beginwoorden van Psalm 130: „Uit de diepte van ellende"; het is de gewone Rooms Katholieken treurpsalm bij begrafenissen.

2023-09-26
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

De profundis

[Lat., uit de diepte], in de ^Vulgata de beginwoorden van ps.129 (130), een van de zeven boetpsalmen, die in de Romeinse liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk m.n. in de dodenliturgie wordt gebruikt. In het spraakgebruik werd ‘de profundus’ de benaming voor het afscheid van de overledene in sterfhuis of mortuarium.

2023-09-26
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

De profundis

De profundis - (Lat.), „Uit de diepte”, aanvangswoorden van Psalm 130, die bijzonder als boetpsalm dienst doet. Luther verwerkte hem liturgisch tot het boetelied: „Aus tiefer Not schrei ich zu dir”; componisten hebben veel gebruik gemaakt van d.

2023-09-26
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

de profundis

de profundis, - uit de diepte, (beginwoorden van een boetpsalm).

2023-09-26
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

De profundis

lat., uit de diepte, aanvangswoorden van Psalm 130.

2023-09-26
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

De profundis

Lat., uit de diepten (roep ik tot u! Ps. 130), begrafenisgezang in de R. K. kerk.

2023-09-26
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

De profundis

De profundis of „Uit diepten” zijn de eerste 2 woorden van Psalm 130 volgens de vertaling der Vulgata. Die Psalm wordt in de R. K. Kerk als een treurzang gebruikt.