Wat is de betekenis van de pijp aan Maarten geven?

2024-04-25
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

de pijp aan Maarten geven

(19e eeuw) (euf.) sterven. Eigenlijk: het opgeven; ergens mee stoppen. In Vlaanderen vrij algemeen gebruikt, in Nederland vnl. wielertaal. Wielercommentator Barend Barendse maakte deze uitdrukking in de jaren zestig van de twintigste eeuw populair bij het grote publiek. Mogelijk heeft deze uitdrukking te maken met ‘het niet overleven van de m...

2024-04-25
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

2024-04-25
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

De pijp aan Maarten geven

een in Z.-Nederl. vrij algemeen bekende en thans ook in N.-Nederl. wel gebezigde eufemistische zegswijze voor: sterven, er tussenuit gaan, en verv. ook: het opgeven, het bijltje er bij neerleggen. Er is nog geen verklaring voor gevonden; vgl. echter Nd. de Pip geit em ut, Hd. er hat seine Pfeife zerbrochen in dezelfde zin, alsook de pijp achteruitl...

2024-04-25
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

De pijp aan Maarten geven

een in Z.-Nederl. vrij algemeen bekende en thans ook in N.-Nederl. wel gebezigde eufemistische zegswijze voor: sterven, er tussenuit gaan, en verv. ook: het opgeven, het bijltje er bij neerleggen. Er is nog geen verklaring voor gevonden; vgl. echter Nd. de Pip geit em ut, Hd. er hat seine Pfeife zerbrochen in dezelfde zin, alsook de pijp achteruitl...