Wat is de betekenis van De drukking der melk brengt boter voort?

2024-04-25
Levende taal verklarend woordenboek

T. Pluim (1921)

De drukking der melk brengt boter voort

d.i. het leed heeft ook zijn goede zijde; door het lijden wordt men gelouterd, krijgt men geduld, moed, geestkracht. De uitdrukking is ontleend aan Spr. 30 : 33, hoewel zij daar in een andere bet. voorkomt.