Wat is de betekenis van dauw?

2019
2023-02-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

dauw

dauw - Zelfstandignaamwoord 1. condensatiedruppels gevormd op de grond door afkoeling van vochtige lucht     ♢ Het grasveld was bedekt met dauw. dauw - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van dauwen     * Ik dauw 2. gebiedende wijs van dauw...

Lees verder
2018
2023-02-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

dauw

dauw - zelfstandig naamwoord 1. kleine waterdruppels die vroeg in de ochtend op de planten zitten ♢ we liepen door het gras en werden nat van de dauw 1. voor dag en dauw [heel vroeg] Zelfstandig n...

Lees verder
2009
2023-02-07
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

dauw

(de; g.mv.) - waterdamp uit de lucht die 's nachts, m.n. tegen de ochtend, op sterk afgekoelde voorwerpen (vooral planten) condenseert; volgens de golfregels is dauw geen tijdelijk water en geen los natuurlijk voorwerp, en mag de speler dauw niet van zijn puttinglijn vegen. • Een van de 101 excuses voor een slechte swing: ‘De dauw op de green heeft...

Lees verder
2004
2023-02-07
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

dauw

- van de hemelse dauw leven, van de wind, zonder middelen van bestaan leven. Ver weg van de stress, leven van de hemelse dauw tussen de ruïnes van een godverlaten Spaans bergdorp. - HN, 24-01-2002 Mijn moeder had me even voordien nog gezegd dat ik werk moest zoeken, dat ik toch niet kon leven van de hemelse dauw. - HN, 15-02-2003.

Lees verder
1998
2023-02-07
Nova

Begrippenlijst Nova

Dauw

De waterdamp in de lucht die condenseert op koude voorwerpen. Er ontstaan dan kleine waterdruppeltjes die de dauw vormen.

1993
2023-02-07
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Dauw

Afzetsel van waterdruppels op voorwerpen, door rechtstreekse condensatie van waterdamp uit de omringende lucht. Koude lucht kan minder vocht bevatten dan warme lucht. Bij afkoeling kan de vochtige lucht het dauwpunt (= condensatiepunt) bereiken. Als de temperatuur onder het vriespunt is, ontstaat geen dauw, maar rijp. Er worden twee soorten dauw on...

Lees verder
1992
2023-02-07
Symbolen

Hans Biedermann

dauw

volgens oude opvattingen het milde, uit de hemel vallende vocht dat bezielend en verjongend werkt: ‘Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven (Jesaja 26: 19). In de Oudheid werd de dauw symbolisch opgevat als spoor van Iris, boodschapster van de góden (zie regenboog) of van Eos, de godin van...

Lees verder
1990
2023-02-07
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

dauw

dauw - Waterdruppels die uit de lucht zijn gecondenseerd, meestal 's nachts, op koele oppervlakken.

1981
2023-02-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Dauw

als door nachtelijke uitstraling de bodem in de zich daarboven bevindende lucht afkoelt tot onder het verzadigingspunt of dauwpunt van die lucht, gaat de waterdamp van de lucht condenseren, waarbij de druppels zich vasthechten aan de bodem of op planten. Ligt het dauwpunt onder 0° C, dan vormt zich rijp. In de droge delen d...

Lees verder
1974
2023-02-07
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

dauw

waslaagje dat opperhuid van verschillende gewassen (druiven) bedekt.

1955
2023-02-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Dauw

soort zebra uit Zuid-Afrika

1954
2023-02-07
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Dauw

1. (meteorologie) Water, neergeslagen op door uitstraling afgekoelde oppervlakken. Dauwvorming vindt plaats als de temp. beneden het dauwpunt daalt en is afhankelijk van de temp. en van de relatieve vochtigheid van de lucht, als ook van de temp. en de vochtigheid van de grond ter plaatse. Andere factoren, die een rol spelen zijn: de verdamping, de...

Lees verder
1952
2023-02-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Dauw

s., dau(we); vochtig worden van —, bidauje.

1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Dauw

I. m., g. mv., 1. waterdamp uit de lucht die ’s nachts, inz. tegen het eind, op sterk afgekoelde voorwerpen (vooral planten) condenseert: het hakhout waaraan de dauw parelde ; vgl. avonddauw, morgendauw ; — hij is vóór dag en dauw op, zeer vroeg ; — (Zuidn.) van de hemelse dauw leven, van niets, van niet-materië...

Lees verder
1949
2023-02-07
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Dauw

vochtdruppeltjes afkomstig van de waterdamp uit de lucht, zich vormend op in de open lucht geplaatste voorwerpen, doordat de temperatuur der omgeving beneden het dauwpunt daalt, bijv. door nachtelijke uitstraling.

1948
2023-02-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

dauw

m. soort zebra uit Zuid-Afrika.

1947
2023-02-07
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

DAUW

is in de meteorologie een vorm van neerslag, uit de alleronderste lagen van de atmosfeer afgezet op de grond, op gras, bladeren en boven de grond uitstekende voorwerpen, wanneer deze zich gedurende een heldere avond of nacht door uitstraling afkoelen tot onder het dauwpunt (verzadigingspunt; z condensatie) van de lucht. Ofschoon de door dauw...

Lees verder
1937
2023-02-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

dauw

m. (vochtigheid in de lucht, die door afkoeling zich bij avond en nacht in droppels afzet op allerlei koude voorwerpen): Z.-N. van de hemelse - leven, van de wind.

1933
2023-02-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Dauw

condensatie v. waterdamp u/d lucht gedurende zomernachten.

1933
2023-02-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Dauw

Dauw - is de aanslag van waterdruppels aan vaste voorwerpen, als gras en bladeren der boomen, welke door (nachtelijke) warmte-uitstraling worden afgekoeld. Het dauwt vooral des avonds en des nachts, bij vochtige stille lucht en helderen hemel. De d. wordt hoofdzakelijk gevormd door condensatie van waterdamp uit de aangrenzende luchtlaag, waarvan de...

Lees verder