2020-04-06

Data analyse

De verzamelde gegevens dienen zorgvuldig te worden gedocumenteerd voor analyse, verificatie en naslag van toegepaste data (zie hoofdstuk 15). Analyse van data vereist goed gerubriceerde gegevens voor de onderbouwing van conclusies. Investeerders en anderen willen daarnaast soms op een zeker moment de onderliggende gegevens inzien om een goed gevoel bij de hardheid van de onderbouwing te krijgen. Voorts worden gebruikte gegevens vaak later geraadpleegd om bepaalde onderdelen te verfijnen of verde...