Wat is de betekenis van dat is daar schering en inslag?

1977
2021-08-02
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate

dat is daar schering en inslag

Dat is daar schering en inslag wil zeggen: dat is daar algemeen gebruik, dat komt daar veelvuldig voor. Deze zegswijze is geënt op de textielnijverheid; de termen ‘schering’ en ‘inslag’ typeren het weefproces in zijn totaliteit: de schering wordt gevormd door de draden die op het weefgetouw zijn gespannen en de inslag d...

Lees verder