Wat is de betekenis van Darinkdelven?

1994
2020-12-02
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Darinkdelven

Darinkdelven, het uitgraven van darg of laagveen in de schorren en slikken langs de Zeeuwse stromen en het Haringvliet om daaruit zout te winnen. Deze bedrijfsvorm werd veel toegepast in de 14e en 15e eeuw. Een groot nadeel was dat het uitgraven van het veen waardevermindering van de gronden en gevaar voor de zeeweringen veroorzaakte. De doorbraak...

Lees verder
1982
2020-12-02
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

DARINKDELVEN

→ Moernering.

1981
2020-12-02
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Darinkdelven

moernering, het uitgraven van darg of laagveen in de schorren en slikken langs de Zeeuwse stromen en het Haringvliet om daaruit zout te winnen. Veel toegepast in de 14e en 15e eeuw. Veroorzaakte waardevermindering van de gronden en gevaar voor de zeeweringen; de doorbraak van de dijken van de Grote (= Zuidhollandse) Waard in 1421 (→ Sint-Elisa...

Lees verder
1973
2020-12-02
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

darinkdelven

onbep. w., moernering, het uitgraven van darg of laagveen in de schorren en slikken langs de Zeeuwse stromen en het Haringvliet om daaruit zout te winnen. (e) Darinkdelven werd veel toegepast in de 14e en 15e eeuw. Het veroorzaakte waardevermindering van de gronden en gevaar voor de zeeweringen; de doorbraak van de dijken van de Grote (= Zuidhollan...

Lees verder
1898
2020-12-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Darinkdelven

DARINKDELVEN, o. het delven van darink, inz. in Zeeland, om brandstof te bekomen of om daaruit zout te bereiden.