Wat is de betekenis van Darimon?

1933
2020-12-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Darimon

Darimon - Alfred, Fransch staatsman, aanvankelijk socialist en medewerker van Proudhon, later aanhanger van Napoleon III; * 17 Dec. 1819 te Rijsel, ♱ 2 Oct. 1902 te Parijs. Zijn uitgebreide Mémoires zijn belangrijk voor de geschiedenis van het Tweede Keizerrijk.

1916
2020-12-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Darimon

Darimon (Louis Alfred), Fransch schrijver en staatsman, geb. 1819 te Lille, overl. te Parijs 1902, begon met eenige archaeologische geschriften, werd 1850 hoofdredacteur van het blad „Peuple”, waarin hij economische vraagstukken behandelde en in 1857 afgevaardigde. In 1863 herkozen, werd hij leider der middenpartij, begon den eenhoofdigen regeering...

Lees verder