Wat is de betekenis van Danton?

1933
2023-03-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Danton

Danton - Georges Jacques, Fransch staatsman, redenaar en revolutie-leider. * 1759 te Arcis, ✝ 1794. Met zijn Cordeliers bestrijdt hij reactionnairen als Lafayette en Bailly en onttroont op 10 Aug. 1792 Bodewijk XVI; is daarna tot Oct. minister van Justitie, hoofd van het Voorloopig Bewind en organiseert als vurig patriot de nationale verdediging, o...

Lees verder
1928
2023-03-25
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Danton

Georges Jacques Danton is één der belangrijkste figuren uit de I'ranse Revolutie. Met Marat en Robespierre behoorde hij tot de felste voorstanders van de nieuwe denkbeelden: het volk een beslissenden invloed te geven in de regering. Vele clubs waren ontstaan, om deze denkbeelden te bespreken en te propageren. Danton was lid van d...

Lees verder
1916
2023-03-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Danton

Georges Jacques, Frans politicus, *28. 10. 1759 Arcis-sur-Aube (Champagne), ♱geëxecuteerd) 5.4.1794 Parijs. Danton was een van de belangrijkste en meest tegenstrijdige figuren van de Franse Revolutie. Hij was sinds 1785 advocaat te Parijs en werd in 1787 aangesteld bij de Conseil du Roi. Hij zou zich, zowel voor als tijdens de revolutie, op o...

Lees verder