Wat is de betekenis van daniel?

2020
2023-01-28
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

daniel

Hebreeuws 'mijn rechter is God'. Naam van een van de vier grote profeten van het Oude Testament. Door zijn vermogen om dromen uit te leggen kreeg hij een invloedrijke positie aan het hof. Heiligennaam: Daniël de Styliet, een Griekse pilaarheilige in de 5e eeuw; kerkelijke feestdag: 11 december. De naam was vrij vroeg in de Middeleeuwen al populair....

Lees verder
2019
2023-01-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Daniel

Daniel - Eigennaam 1. (mannelijke naam) jongensnaam

Lees verder
1997
2023-01-28
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

Daniël

Bij Sint-Daniël is een eedformule waarbij de heilige Daniël tot getuige wordt aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule maakt haar tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker zou vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kon worden. In de Middeleeuwen komt bij...

Lees verder
1981
2023-01-28
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Daniël

profeet uit het Oude Testament en hooggeplaatst ambtenaar aan het hof van de Babylonische koning Nebukadnezar (ongeveer 602 tot 535 v. Chr.). Herinneringen aan hem werden omstreeks 165 v. Chr. opgeschreven en vormen het boek Daniël.

Lees verder
1973
2023-01-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Daniël

Arnaut, Arnaut Daniël.

1964
2023-01-28
voornamen

Voornamenboek

Daniël

m Hebr. ‘mijn rechter is God'. Naam van een van de vier grote profeten van het O. T. Door zijn vermogen om dromen uit te leggen kreeg hij een invloedrijke positie aan het hof. Heiligennaam: Daniël de Styliet, een Gri. pilaarheilige in de 5e eeuw; kerk. feestdag: 11 dec. De naam was vrij vroeg in de middeleeuwen al populair. Socin:...

Lees verder
1955
2023-01-28
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

DANIËL

wordt in de christelijke canon gerekend tot de grote profeten (vgl. Matth. 24 : 15), maar neemt in de oorspronkelijke Hebreeuwse Bijbel een meer bescheiden plaats in aan het einde van de afdeling der „geschriften". Het is gedeeltelijk geschreven in het Aramees (2 : 4b, hfdst. 7), zonder dat er voor deze plotselinge overgang uit het Hebre...

Lees verder
1951
2023-01-28
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

Daniel

Daniël.

1950
2023-01-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Daniël

een profeet; hij wordt onder koning Jojakim naar Babel gevoerd, waar hij aan ’t hof van de koningen Nebucadnezer en Belsazar, en Darius en Kores komt (Ez. 14 : 14).

1949
2023-01-28
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Daniël

(Hebr., mijn rechter is God), de schrijver en held van het Oud-Testamentische boek Daniël, die, verblijvend aan het hof van Babylon, zijn Joodse godsdienst trouw blijft. Hij overtrof de Babylonische wijzen in het uitleggen van dromen, waardoor hij de naam van een zeer wijs man kreeg. Zijn profetieën, vooral die van de vier wereldrijken, d...

Lees verder
1933
2023-01-28
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Daniël

→ Profeten.

1933
2023-01-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Daniël

Daniël - 1°een zoon van David, geboren uit Abigaïl (1 Par. 3. 1). 2°De profeet D. werd in het 4e jaar van koning Joakim (605 v. Chr.) in ballingschap naar Babylon gevoerd en met andere voorname Israëlietische jongelingen aan het hof opgevoed en onderwezen in de wijsheid der Chaldeën. Wegens zijn stipt onderhouden van de...

Lees verder
1930
2023-01-28
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Daniël

1. een der grote profeten, leefde in de VIIde eeuw v. K., tijdens de Babylonische gevangenschap aan het hof van Nabuchodonosor, Balthasar en Kuros, werd in de leeuwenkuil geworpen, doch bleef ongedeerd. De Profetie van Daniël verhaalt zijn geschiedenis. 2. m. (-s) mansnaam. Ook: Daan.

Lees verder
1926
2023-01-28
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Daniël

Dit artikel handelt uitsluitend over den levensloop van den man Daniël, terwijl het volgende is gewijd aan het boek Daniël. In het derde regeeringsjaar van Jojakim (Dan. 1 : 1) werden Daniël en anderen door Nebukadnezar uit Juda naar Babel gevoerd. Jojakim regeerde over Juda van 608 tot 597 v. C. en zijn derde regeeringsjaar is dus n...

Lees verder
1914
2023-01-28
NBW

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek

Daniel

DANIEL, wijbisschop met den titel van Antharade in het bisdom Luik 1312-38, overl. te Luik 1338. Hij was prior der Karmelieten te Luik, toen hij tot bisschop werd verheven omstr. 1312 met den titel van Antharade, bisdom der kerkelijke provincie Tyrus, in Syrië.

1908
2023-01-28
Vivat

Schrijver op Ensie

Daniel

een der groote profeten, zie Bijbel.

1869
2023-01-28
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Daniël

een der vier zoogenaamde groote profeten, werd in zijne jeugd na de inname van Jeruzalem (606 v. Chr.) mede gevankelijk weggevoerd naar Babel, en aldaar met andere joodsche jongelingen van zijnen leeftijd opgeleid voor de dienst van koning Nebukadnezar, door wieu hij later benoemd werd tot opperste der toovenaars en droom-uitleggers. De hooge gunst...

Lees verder