Wat is de betekenis van dan?

2023
2023-02-06
WhatsApp woordenboek

redactie Ensie

DAN

Dangerous

2019
2023-02-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

dan

dan - Bijwoord 1. een tijdstip in de toekomst     ♢ Het is morgen de twaalfde. Hij zei dat hij dan zou komen. 2. daarna, vervolgens     ♢ Eerst gaat hij ontbijten, dan gaat hij de krant lezen. 3. een woord zonder duidelijke betekenis     ♢ Heeft...

Lees verder
2018
2023-02-06
Instituut voor de Nederlandse Taal

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut op het gebied van het Nederlands.

Dan

bij- en koosnaam van de Ierse wielrenner Daniel Martin (Cannondale-Garmin).

2018
2023-02-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

dan

dan - bijwoord, voegwoord 1. na dat andere ♢ eerst tanden poetsen en dan naar bed 2. op die tijd ♢ tot vanmiddag, dan praten we verder! 1. tot dan! ...

Lees verder
2015
2023-02-06
Bijnamenboek Tour de France 2015

instituut voor de Nederlandse taal

Dan

Dan, bij- en koosnaam van de Ierse wielrenner Daniel Martin (Cannondale-Garmin).

2004
2023-02-06
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

dan

(vw.) in België ook gebruikt in zinnen in de verleden tijd: toen, daarna. In de zaak Blokker ging hij ongemerkt op de loop met twee elektrische scheerapparaten, een tondeuze en een elektrische tandenborstel. Dan ging het naar de speelgoedzaak Christiaensens. Daar probeerde hij een motor voor een speelgoedracebaan te stelen. - GvA, 06-03-2003.

Lees verder
1993
2023-02-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Dan

judograad

1981
2023-02-06
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Dan

Het judo kent zeven graden: wit, geel, oranje, groen, blauw, bruin en tenslotte zwart, die te herkennen zijn aan de kleur van de band die de judoka om het middel draagt. In de hoogste graad, het zwart, maakt men weer onderscheid tussen verschillende klassen: eerste dan, tweede dan, enz. De hoogste klasse hierbij is de tiende dan.

Lees verder
1981
2023-02-06
Zuidnederlands Woordenboek

Schrijver op Ensie

dan

I. Als bijw. Ter aand. van een tijdstip in het verleden: toen, destijds, in die tijd, op dat ogenblik; in de verb. van dan af, van dat ogenblik af, van toen af. Ik was buiten me zelf van zaligheid. Ik kuste haar handen. We hebben dan weken beleefd, die de schoonste zijn geweest van ons huwelijk, TEIRLINCK 1952, 1, 225. Dan is hij op de fee...

Lees verder
1973
2023-02-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Dan

I. bw., 1. op een toekomstig tijdstip dat tevoren aangeduid is of uit het verhaal blijkt: morgen hebben we vakantie, dan gaan we naar Scheveningen; hij schreef mij dat hij dan en dan zou komen, op die (door hem genoemde, maar nu door mij verzwegen) tijd; tot dan, tot die tijd; nu en dan, van tijd tot tijd;ook: in de genoemde omstandigheid: als de b...

Lees verder
1963
2023-02-06
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar

dan

bw., (ook:) toen, op dat tijdstip zelf. Dan heeft meester gezegd: ( ) (Cairo 1980b: 35). Etym.: S dan.-: dan wat?!, wat dan nog?! Op een gegeven moment hoorde ik haar zeggen: Dan wat! Ik leef met hem ja, dan wat! Hij kan zijn mannelijke plichten beter nakomen dan jij met je dronken kop (Dobru 1968c: 23). Etym.: S dan san = lett. id.

Lees verder
1952
2023-02-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Dan

adv., dan; nu en —, út en troch, altomets, by nou en by dan; conj., as.

1950
2023-02-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Dan

I. bw., 1. op dat toekomstig tijdstip dat tevoren aangeduid is of uit het verband blijkt: morgen hebben we vacantie, dan gaan we naar Scheveningen; — hij schreef mij, dat hij dan en dan zou komen, op die (door hem genoemde, maar nu door mij verzwegen) tijd ; — tot dan, tot die tijd; — nu en dan, van tijd tot tijd; — ook : in...

Lees verder
1949
2023-02-06
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Dan

één der stammen van Israël, beschouwd als nakomelingen van Jacobs vijfde zoon, uit het huwelijk van de stamvader met Bilha.

1947
2023-02-06
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

DAN

is de naam van een van de stammen van Israël, als nakomelingen van Jacobs vijfde zoon, uit het huwelijk van de stamvader met de dienstmaagd Bilha (vgl. Gen. 30 : 5 v.v.). Volgens de lijsten in Num. 1 : 39 en 26 : 72 v.v. was deze stam een van de talrijkste. Evenwel zag hij zich beperkt tot het heuvelland in het Z.W. van Palestina en zocht, hie...

Lees verder
1937
2023-02-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

dan

1 bw. (op die tijd; daarna): zult gij er - zijn? eerst ik en - gij; modaal bijw. hij had - toch maar gelijk; ga - toch weg; 2 vgw. (1 behalve; 2 als [vgw. van vergel.]; 3 maar): 1 er was niemand - ik; 2 Jan is kleiner - Piet; 3 de dokter werd geroepen, - het was te laat.

Lees verder
1933
2023-02-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Dan

een der 12 Joodsche stammen, genaamd n/d zoon v. Jacob.

1933
2023-02-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Dan

Dan - 1°zoon van Jacob, geboren uit de slavin Bala. 2°De stam Dan (Oude Test.) kreeg bij de verdeeling van Canaan het gebied tusschen Ephraïm, Benjamin, Juda en de Middellandsche Zee. Het gelukte den Danieten echter niet, hun geheele gebied te veroveren (Jud. 1.34), zoodat zij zich met de streek rondom Saraä en Esthaol moesten tev...

Lees verder
1930
2023-02-06
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Dan

I. Eig. vijfde zoon van de aartsvader Jakob. II. Metn. 1. een der twaalf stammen van Israël in Palestina. 2. stad in (Oud-)Palestina.

Lees verder
1926
2023-02-06
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Dan

I. Zoon van Jacob bij Bilha. De naam beteekent rechter (Gen. 30 : 6). Met zinspeling hierop verzekert hem de zegen van Jacob (49 : 16 v.), dat hem, hoewel van een dienstmaagd geboren, toch ook de eer van het rechterambt ten deel zal vallen. Deze voorspelling is vervuld in Simson (Richt. 13 : 2). Toch vermoedt Jacob ook, dat de stam zelf, als Simso...

Lees verder