2019-12-09

dan

dan - Bijwoord 1. een tijdstip in de toekomst     ♢ Het is morgen de twaalfde. Hij zei dat hij dan zou komen. 2. daarna, vervolgens     ♢ Eerst gaat hij ontbijten, dan gaat hij de krant lezen. 3. een woord zonder duidelijke betekenis     ♢ Heeft dan niemand zijn huiswerk gemaakt? als ... dan - Bijwoord 1. indien     ♢ Als hij niet...

2019-12-09

dan

dan - bijwoord, voegwoord 1. na dat andere ♢ eerst tanden poetsen en dan naar bed 2. op die tijd ♢ tot vanmiddag, dan praten we verder! 1. tot dan! [tot op de afgesproken tijd] 3. in een vergelijking ♢ mijn broer is g...

2019-12-09

Dan

Dan, bij- en koosnaam van de Ierse wielrenner Daniel Martin (Cannondale-Garmin).

2019-12-09

Dan

DAN, bw. op dien (tevoren aangeduiden) tijd: morgen hebben we vacantie; dan gaan we naar Scheveningen; — vervolgens, daarna: eerst werken, dan spelen; — bovendien, daarbij hij bezit twee huizen in de stad en dan nog een lief buitentje; — in dit (te voren aangeduide) geval: hij is getrouwd en dan kan men niet doen wat men wil; — in eene vragende tegenwerping om het daarin genoemde feit te doen uitkomen als gevolgtrekking uit het beweerde ge zegt, dat de man stellig onschuldig is, maar heb...

2019-12-09

Dan

bij- en koosnaam van de Ierse wielrenner Daniel Martin (Cannondale-Garmin).

2019-12-09

Dan

Dan is de naam van één der 12 zonen van den aartsvader Jacob en van Rachel's dienstmaagd Bilha. De naar hem genoemde stam trok met ruim 60.000 strijdbare mannen over de Jordaan en ontving, volgens de beschikking van Jozua, zijn grondgebied aan de Middellandsche zee, ten oosten van Benjamin en Juda, ten noorden van Ephraïm, en ten zuiden van Simeon. Reeds vroeg trok die stam verder noordwaarts en veroverde de Phoenicische stad Laïsj of Lesjem, terwijl hij zich later met de Philistijnen vermen...

2019-12-09

Dan

Dan - 1°zoon van Jacob, geboren uit de slavin Bala. 2°De stam Dan (Oude Test.) kreeg bij de verdeeling van Canaan het gebied tusschen Ephraïm, Benjamin, Juda en de Middellandsche Zee. Het gelukte den Danieten echter niet, hun geheele gebied te veroveren (Jud. 1.34), zoodat zij zich met de streek rondom Saraä en Esthaol moesten tevreden stellen (Jud. 13.25). Daarom trok een deel der Danieten naar het N. en veroverde de streek van Lesem of Laïs, dat later naar hen den naam D...

2019-12-09

Dan

zie Als.