Wat is de betekenis van Damokles?

2017
2021-09-18
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Damokles

Damokles - Hoveling van Dionysos I, tiran van Syrakusae. Toen hij zijn meester al te uitbundig loofde om zijn geluk, schonk deze hem een zwaard dat boven zijn hoofd aan een haar werd opgehangen.

2017
2021-09-18
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Damokles

Damokles, lid van de hofhouding van Dionysios ii van Syracuse (vgl. Damon & Pythias), gaf te hoog op van het geluk van zijn gebieder. Dionysios bereidde zijn hoveling een groots feest-maal, maar liet boven diens hoofd een zwaard ophangen aan een uiterst dunne, volgens sommige auteurs zijden draad. Damokles overleefde met angst en beven het bank...

Lees verder
1973
2021-09-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Damokles

hoveling van Dionysios I van Syracuse (405-367 v.C.). Volgens een bekend verhaal benijdde hij de vorst om zijn macht en rijkdom. Deze omringde hem toen met alle denkbare luxe, maar liet tevens boven zijn plaats aan tafel een scherp zwaard ophangen aan een paardehaar, ten teken van de permanente risico’s die aan de macht kleven. Vandaar de uit...

Lees verder