Synoniemen van Dak

2020-01-27

Dak

DAK, o. (-en), dekstuk; (meestal) bedekking van een gebouw, bestaande uit de kap met bedekking pannen, leien, zink, ijzer, riet, stroo, rustende op de muurplaat of balklaag; — de zijden die schuin liggen en van boven elkander onder een zekeren hoek bij de noklijn naderen, of door een plat verbonden zijn heeten dakvlakken of dakschilden; — naar den vorm onderscheidt men gevel- of zadel-, schild-, tent-, mansarde-, toren-, of helm-, lessenaar(meestal afdak genoemd), terras-, zaagdak, zie die w...

2020-01-27

dak

In de uitdrukkingen: ‘het dak komt naar beneden’ en ‘het dak stort in’. Gebezigd in situaties waarin de leider al of niet door het kiezen van een bepaalde speelwijze de controle over het spel verliest en veel down gaat.

2020-01-27

dak

Zeer frequent in het hedendaags Nederlands is de verwensing ga op het dak zitten! Soms wordt ze uitgebreid tot ga op het dak zitten met een bos uien! Vgl. Van Eijk (1978: 88). Misschien wordt daarmee letterlijk bedoeld ‘en ga zitten janken’, vanwege het tranentrekkend vermogen van de ui. Deze verwensing is milder van aard dan allerlei andere. De betekenis is vervlakt tot ‘vlieg op, maak dat je wegkomt’. In Vlaanderen kent men volgens Mullebrouck (1984) de v...

2020-01-27

Dak

De daken in Palestina waren en zijn ook nu nog door den regel vlak, hoewel niet altijd gelijk, omdat de onderscheiden vertrekken soms elk hun eigen dak hebben, waarvan het eene vertrek hooger dan het ander kan zijn. Thans hebben sommige van die kamers overwelfde daken, wat ook al voorkomt in Zuid-Italië. Naar de wet moest het dak een „leuning” hebben (Deut. 22:8), opdat men daar niet af zou vallen, waardoor bloedschuld zoude komen over den bewoner. Daarvoor bestond ten allen tij...

2020-01-27

dak

dak - Zelfstandignaamwoord 1. (bouwkunde) het deel dat een gebouw aan de bovenkant bedekt en bescherming biedt tegen het weer     ♢ Door de hevige storm stortte het dak in. Uitdrukkingen en gezegden     ♦ Uit z'n dak gaan         Zeer boos of zeer vrolijk worden.     ♦ iets op je dak krijgen         erg...

2020-01-27

Dak

Dak - In het algemeen het bovenste, afsluitende, dekkende gedeelte van een gebouw, meestal hellend ter afvoering van het hemelwater; meer in het bijzonder is het daarvan slechts het buitenste gedeelte, dat dus bestand moet zijn tegen weersinvloeden en geschikt moet wezen om water af te voeren terwijl het gedragen wordt door de kap, d.i. de constructie, die de muren van het gebouw van boven verbindt. In deze kap onderscheidt men gewoonlijk de kapspanten, ook genaamd kapbinten of kapgebinten — z...

2020-01-27

Dak

Het dak is in ieder klimaat een hoogst belangrijk gedeelte van het gebouw, daar het zoowel tegen den zonnegloed als tegen de koude en vooral tegen de neerslaande vochtigheid des dampkrings tot schild moet verstrekken. Reeds in de oudste tijdperken van de geschiedenis der menschheid is het een gewigtig element der bouwkunst, zoodat men er van zeer verschillende vormen en uit zeer onderscheidene stoffen vervaardigd heeft. Tot het maken van een dak heeft men aanvankelijk huiden van dieren en vervol...

2020-01-27

DAK

Deutsches Afrika Korps

2020-01-27

DAK

Met name in de jaren ’60 zijn de oude pannen en rieten daken op veel plaatsen verdrongen door de goedkopere, gemakkelijker te onderhouden golfplaatdakbedekkingen. In nieuwbouwwijken van grotere dorpen en steden is de oplossing van het probleem van snel stijgende bouwkosten o.m. gezocht in het bouwen van woningen met platte daken. Vooral in de jaren 1972 en 1973 zijn bij zware stormen veel rieten daken vernield en vervangen door daken van astbestplaten. Dit materiaal wordt ook veelvuldig aa...

2020-01-27

dak

dak - Wordt gebruikt voor de overdekkingen van de buitenkant van gebouwen of andere constructies, inclusief het dakwerk en het geraamte daarvan.

2020-01-27

Dak

1. door het - gaan,gezegd van prijzen die erg stijgen. Informele uitdr. De huurprijzen gaan door het dak door de invasie van Euro-lobbyisten uit alle windstreken. (Elsevier, 23/02/91) 2. er is te veel - op het huis,Bargoense uitdr. voor ‘er zijn teveel personen in de nabijheid die het niet mogen horen of zien; er is teveel bewaking’. Het WNT citeert E. Bekker: Historie van den Heer Willem Leevend,8 delen (1784 -1785): ‘Er zit iemand op het dak.’ Gelijkaardige uitdr. zijn latten op het d...

2020-01-27

Dak

Dak - 1° (bouwk,), het bovenste, waterdichte gedeelte van een gebouw, waarmede dit tegen regen, sneeuw en wind beschut wordt. Men kent platte of zeer vlakke daken, afgedekt met metaal (zink of koper) of mastiek, en daken, waarvan de vlakken schuin of gebogen zijn en welke met pannen(vanaf 30° tot ca. 60°), leien, riet (vanaf 35° tot 90°) of metaal (voor elke helling) worden afgedekt. Deze daken geven in hun uitwendigen vorm beter dan de vlakke, het doel aan (d.i. beschutting,...

2020-01-27

Dak

Van de daken schreeuwen, roepen, ook: prediken, verkondigen, met luide stem, met alle middelen aan iedereen bekend maken; vertellen aan ieder die het horen wil. Zowel Matteüs als Lucas citeren Jezus als hij de discipelen oproept hun overtuiging niet alleen onder elkaar te bespreken maar aan iedereen te verkondigen: ‘Wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden’ (Lucas 12:3 in de NBG-vertaling; de NBV heeft hier ‘vanaf de daken bekend gemaakt worden...

2020-01-27

dak

dak - zelfstandig naamwoord 1. wat een huis of auto bedekt ♢ er zit een vogel op het dak 1. het van de daken schreeuwen [het overal vertellen] 2. iemand op je dak krijgen [hem onverwacht op bezoek krijgen] 3. geen dak boven je hoofd hebben

2019-06-08

rond dak

rond dak - Wordt gebruikt voor houten daken waarin sparren, dwarsbalken en klampen samen het effect van een boog geven ; het meest gangbaar in de middeleeuwse bouwkunst.

2019-06-08

plat dak

plat dak - Hieronder vallen ook daken die niet schuin aflopen en daken die precies schuin genoeg aflopen om water te kunnen afvoeren.

2016-12-27

Doorzalend dak

Men spreekt van een doorzalend dak wanneer in de dakschilden een lichte knik naar binnen (zaling) aanwezig is.

2018-09-02

Dak vilt

DAK VILT, o. vilten stof, tot dekking dienende.

2019-06-08

vorst (dak)

vorst (dak) - Hoogste horizontale delen van daken. VWB

2020-01-02

Open dak

(jeugdtaal) kaalkop. Sedert eind twintigste eeuw. Vermeld door Hoppenbrouwers.