Synoniemen van Dak

2019-10-21

Dak

1. door het - gaan,gezegd van prijzen die erg stijgen. Informele uitdr. De huurprijzen gaan door het dak door de invasie van Euro-lobbyisten uit alle windstreken. (Elsevier, 23/02/91) 2. er is te veel - op het huis,Bargoense uitdr. voor ‘er zijn teveel personen in de nabijheid die het niet mogen horen of zien; er is teveel bewaking’. Het WNT citeert E. Bekker: Historie van den Heer Willem Leevend,8 delen (1784 -1785): ‘Er zit iemand op het dak.’ Gelijkaardige uitdr. zijn latten op het d...

2019-10-21

Dak

Dak - In het algemeen het bovenste, afsluitende, dekkende gedeelte van een gebouw, meestal hellend ter afvoering van het hemelwater; meer in het bijzonder is het daarvan slechts het buitenste gedeelte, dat dus bestand moet zijn tegen weersinvloeden en geschikt moet wezen om water af te voeren terwijl het gedragen wordt door de kap, d.i. de constructie, die de muren van het gebouw van boven verbindt. In deze kap onderscheidt men gewoonlijk de kapspanten, ook genaamd kapbinten of kapgebinten — z...

2019-10-21

Dak

Van de daken schreeuwen, roepen, ook: prediken, verkondigen, met luide stem, met alle middelen aan iedereen bekend maken; vertellen aan ieder die het horen wil. Zowel Matteüs als Lucas citeren Jezus als hij de discipelen oproept hun overtuiging niet alleen onder elkaar te bespreken maar aan iedereen te verkondigen: ‘Wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden’ (Lucas 12:3 in de NBG-vertaling; de NBV heeft hier ‘vanaf de daken bekend gemaakt worden...

2019-10-21

dak

dak - Zelfstandignaamwoord 1. (bouwkunde) het deel dat een gebouw aan de bovenkant bedekt en bescherming biedt tegen het weer     ♢ Door de hevige storm stortte het dak in. Uitdrukkingen en gezegden     ♦ Uit z'n dak gaan         Zeer boos of zeer vrolijk worden.     ♦ iets op je dak krijgen         erg...

2019-10-21

dak

In de uitdrukkingen: ‘het dak komt naar beneden’ en ‘het dak stort in’. Gebezigd in situaties waarin de leider al of niet door het kiezen van een bepaalde speelwijze de controle over het spel verliest en veel down gaat.

2019-10-21

DAK

Deutsches Afrika Korps

2019-10-21

dak

dak - zelfstandig naamwoord 1. wat een huis of auto bedekt ♢ er zit een vogel op het dak 1. het van de daken schreeuwen [het overal vertellen] 2. iemand op je dak krijgen [hem onverwacht op bezoek krijgen] 3. geen dak boven je hoofd hebben

2019-10-21

Dak

Het dak is in ieder klimaat een hoogst belangrijk gedeelte van het gebouw, daar het zoowel tegen den zonnegloed als tegen de koude en vooral tegen de neerslaande vochtigheid des dampkrings tot schild moet verstrekken. Reeds in de oudste tijdperken van de geschiedenis der menschheid is het een gewigtig element der bouwkunst, zoodat men er van zeer verschillende vormen en uit zeer onderscheidene stoffen vervaardigd heeft. Tot het maken van een dak heeft men aanvankelijk huiden van dieren en vervol...

2019-10-21

Dak

DAK, o. (-en), dekstuk; (meestal) bedekking van een gebouw, bestaande uit de kap met bedekking pannen, leien, zink, ijzer, riet, stroo, rustende op de muurplaat of balklaag; — de zijden die schuin liggen en van boven elkander onder een zekeren hoek bij de noklijn naderen, of door een plat verbonden zijn heeten dakvlakken of dakschilden; — naar den vorm onderscheidt men gevel- of zadel-, schild-, tent-, mansarde-, toren-, of helm-, lessenaar(meestal afdak genoemd), terras-, zaagdak, zie die w...

2019-10-21

dak

dak - Wordt gebruikt voor de overdekkingen van de buitenkant van gebouwen of andere constructies, inclusief het dakwerk en het geraamte daarvan.

2019-10-21

Dak

Dak - 1° (bouwk,), het bovenste, waterdichte gedeelte van een gebouw, waarmede dit tegen regen, sneeuw en wind beschut wordt. Men kent platte of zeer vlakke daken, afgedekt met metaal (zink of koper) of mastiek, en daken, waarvan de vlakken schuin of gebogen zijn en welke met pannen(vanaf 30° tot ca. 60°), leien, riet (vanaf 35° tot 90°) of metaal (voor elke helling) worden afgedekt. Deze daken geven in hun uitwendigen vorm beter dan de vlakke, het doel aan (d.i. beschutting,...