Wat is de betekenis van Dagwerk hebben?

1925
2021-07-29
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Dagwerk hebben

D.w.z. den geheelen dag werk hebben, voortdurend bezig moeten zijn; vgl. Campen, 51: Ick hadde wel eenen heelen gantzen dach werck, solde icket u all vertellen. De uitdrukking komt in de 17de eeuw voor, o.a. bij Van Moerk. 317; verder bij Van Effen, Spectator IV, 145: O myn Heer, zo gy alles redresseeren wilde, gy had dagwerk. Zie ook...

Lees verder