Wat is de betekenis van Daghandel (beurs)?

1937
2021-06-25
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Daghandel (beurs)

De handel van beurskooplieden, die voor eigen rekening fondsen koopen, om die op denzelfden dag te verkoopen.