Wat is de betekenis van Dagelijksche gang?

2024-04-22
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Dagelijksche gang

Dagelijksche gang - (weerkunde); hieronder verstaat men alle binnen het verloop van een etmaal periodisch weerkeerende veranderingen, die samenhangen met de aswenteling der aarde. Onder invloed van de bestraling van de zon gedurende den dag en de uitstraling in de nachturen ontstaat een d.g. in de temperatuur der lucht aan de aardoppervlakte met ee...