Wat is de betekenis van Dagelijksch bestuur?

1937
2023-02-04
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Dagelijksch bestuur

Het deel van het bestuur dat met de dagelijksche behandeling der zaken is belast. Burgemeester en Wethouders vormen het dagelijksch bestuur van een gemeente.

Lees verder
1916
2023-02-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Dagelijksch bestuur

Dagelijksch bestuur - In bijna ieder bestuurs college van eenigen omvang wordt dit opgedragen aan eene commissie uit dat bestuur, welke commissie zelf ook als het dagelijksch bestuur wordt aangeduid. Hierin hebben veelal met den voorzitter zitting de secretaris en de penningmeester. Deze gewoonte berust op het feit, dat een omvangrijk college zich...

Lees verder
1908
2023-02-04
Vivat

Schrijver op Ensie

Dagelijksch bestuur

In het algemeen: een uit de leden van een bestuur gekozen kleiner college, belast met het ten uitvoerleggen van de besluiten en met de behandeling van kleinere, dagelijksche zaken, onder verantwoordelijkheid aan het eigenlijke bestuur. — In het Nederl. gemeentewezen is het D. opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders eener gem...

Lees verder