2019-11-20

dactylologie

dactylologie - Zelfstandignaamwoord 1. vingerspraak Woordherkomst afgeleid van het Griekse: 'daktulos' (vinger) met het achtervoegsel -logie Verwante begrippen dactyloloog

2019-11-20

Dactylologie

DACTYLOLOGIE, v. vingerspraak, (der doofstommen bv.)

2019-11-20

Dactylologie

Dactylologie wordt wel gebruikt voor de vingergebarentaal der doofstommen, indien één hand wordt gebruikt; worden beide handen daarbij gebruikt, dan spreekt men van chirologie. De d. is de oudste vorm van rekenen, waarbij aan bepaalde vingerstanden, gekromd, gestrekt, in de hand geslagen, enz. bepaalde waarden werden toegekend.

2019-11-20

Dactylologie

Dactylologie - ( < Gr. daktulos = vinger, logos = woord), de vingergebarentaal der doofstommen, waarbij vooral maar één hand wordt gebruikt, de zgn. Spaansche methode. Worden beide handen gebruikt, dan spreekt men van handengebarentaal, de zgn. Fransche methode (→ Chirologia). D. is ook een oude vorm van rekenen, om door bepaalde vingerstanden en handgebaren bepaalde waarden uit te drukken. v. Amelsvoort

2019-11-20

dactylologie

dactylologie, - v., vingerspraak; vingerrekenkunst.

2019-11-20

dactylologie

v. vingerspraak; vingerrekenkunst.