2019-11-20

Dactylion

Dactylion - Een door den pianist Henri Herz te Parijs uitgevonden toestel om de vingers te ontwikkelen en hunne geschiktheid voor het pianospel te bevorderen. Het was een ingewikkeld samenstel van, aan stalen veeren bevestigde, ringen, die den vingers een— naar believen te regelen — weestand boden. De uitvinder heeft, ten gebruike bij zijn toestel, eene reeks van 1000 oefeningen geschreven, waarbij hij nauwkeurig het gebruik van het apparaat voorschrijft. — De d. is een der vele, min of me...

2019-11-20

dactylion

dactylion, - m., vingervormer; een uit ringen bestaand werktuig bij ’t piano-onderwijs.