Wat is de betekenis van Curie?

2020
2021-04-17
Onze Taal

Genootschap Onze Taal | Woordpost

CURIE

UIT: Gehele Utrechtse curie naar de Maliebaan (RKKerk.nl, 3 november 2009) CONTEXT: Het aartsbisdom zegt te hopen dat vóór eind 2010 alle werknemers in de 'unielocatie' zijn ondergebracht. "Om de gehele CURIE in de twee panden aan de Maliebaan te huisvesten, zijn wel een kleine verbouwing en aanpassing noodzakelijk. Di...

Lees verder
2019
2021-04-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

curie

cúrie - Zelfstandignaamwoord 1. het bestuursorgaan van de Heilige Stoel ten behoeve van de gehele Rooms-Katholieke Kerk 2. het bestuursorgaan van een bisdom Woordherkomst [3] Vernoemd naar de twee pioniers op het gebied van radioactiviteit: Marie Curie en Pierre Curie. Verwante begrippen becquerel

Lees verder
1998
2021-04-17
Medische Eponiemen

T.Beijer en C.G.L.Apeldoorn, Woordenboek van medische eponiemen

curie

[/b](Ci): eenheid van radioactiviteit, genoemd naar het echtpaar Pierre en Marie Curie. De eenheid is in het Système International d'Unités (si), een stelsel van maten en termen, vervangen door de becquerel (1 Ci = 37 GBq). Marie Sklodowska (1867-1934) werd als jongste dochter van een natuurkundeleraar in Warschau geboren...

Lees verder
1994
2021-04-17
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Curie

1. [kerk. Lat. Curia, van Lat. curia] de gezamenlijke pauselijke of bisschoppelijke beambten in kerkelijke bestuurszaken. 2. [zie curium] eenheid van radioactiviteit, d.w.z. de hoeveelheid radioactieve stof die 3,7 x 1010 (37 miljard) uiteenvallingen van atoomkernen (desintegratie, z.a.) per s...

Lees verder
1993
2021-04-17
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Curie

pauselijke regering; eenheid van radioaktiviteit

1993
2021-04-17
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Curie

Eenheid van radioactiviteit, waarmee de mate van radioactieve verontreiniging van lucht wordt uitgedrukt. E‚n curie is ongeveer de hoeveelheid radioactieve stof waarin per seconde evenveel atomen vervallen (kernmutaties plaatsvinden) als bij 1 gram radium. Deze eenheid is recentelijk vervangen door de Becquerel.

Lees verder
1955
2021-04-17
vreemd

Vreemde woordenboek

Curie

de pauselijke regering; pauselijk hof; radio-actieve eenheid.

1955
2021-04-17
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

CURIE

(Lat.: Curia) is het geheel van de bestuurslichamen of personen die de paus bijstaan in het bestuur van de universele R.K. Kerk (Romeinse Curie) of die de bisschop behulpzaam zijn in het bestuur van zijn diocees (bisschoppelijke curie). De Romeinse Curie bestaat thans uit een aantal lichamen, nl. de Romeinse Congregaties, de Rechtbanken en de Offic...

Lees verder
1954
2021-04-17
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Curie

1. Marya, geb. Sklodowska (1867-1934), France schei- en natuurkundige van Poolse afkomst, vrouw van Pierre Curie; ontdekte met haar man de elementen polonium en radium, ontving samen met haar man en Becquerel de Nobelprijs in 1903 en nog eens alleen in 1911. Zij was de eerste vrouwelijke hoogl. aan de Sorbonne te Parijs.2. Pierre (1859-1906), Frans...

Lees verder
1950
2021-04-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Curie

(<Lat.), v., de (pauselijke of Roomse) curie, de pauselijke regering, alle pauselijke beambten ter uitoefening van het algemeen kerkbestuur.

1949
2021-04-17
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Curie

Eenheid van hoeveelheid radium-emanatie (radon), in 1910 ingevoerd; genoemd naar Pierre Curie (1859-1906) en Mme Curie-Sklodowska (1867-1934) wegens hun baanbrekende onderzoekingen op het gebied van de radioactiviteit. Volgens besluit van de Union Internationale de Physique van 19 Juli 1947 is de curie aangenomen als eenheid van → mutantie.

1949
2021-04-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Curie

Eve (1904), Fr. schrijfster, dochter van Pierre Curie * en Marie Curie-Sklodowska, bekend door haar biografie van haar moeder (Madame Curie, 1936); werkte in W.O. II in V.S. voor de verzetsbeweging in haar vaderland. Pierre (1859-1906), Frans natuurk., 1859-1906 prof. aan de Sorbonne. In 1895 huwde hij Marie Sklodowska (1867-1934) de zo bekend gewo...

Lees verder
1948
2021-04-17
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

Curie

(naar de natuurkundigen Marie en Pierre Curie) maatstaf v. d. radioactieve bestraling.

1933
2021-04-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Curie

Curie - 1° Marie, geb. Sklodowska, natuurkundige; * 7 Nov. 1867 te Warschau, ♰ 4 Juli 1934 te Parijs. Zij studeerde te Warschau en te Parijs, huwde 1895 met Pierre Curie. Het element polonium noemde zij naar haar geboorteland. In 1900 werd zij professor aan de vrouwenhoogeschool te Sèvres, sinds den dood van haar man zijn opvolgster. In...

Lees verder
1928
2021-04-17
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Curie

Marie Curie-Skladowska en Pierre Curie vormen een beroemd echtpaar, dat heel wat heeft gepresteerd op wetenschappelijk gebied. Hij was enigen tijd als docent werkzaam aan de Sorbonne, de bekende universiteit te Parijs, waar hij les gaf in de' natuurkunde. Na zijn overlijden volgde zij hem in zijn leerstoel op. Het meest beroemd zijn zij geword...

Lees verder
1926
2021-04-17
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Curie

Het geheel der regeerings-colleges en -personen, waardoor de paus zijn macht over de Roomsche kerk uitoefent; waartoe behooren: de kardinalen, prelaten, advocaten, procuratoren enz.

1898
2021-04-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Curie

CURIE, v. de Roomsche curie, de pauselijke regeering, het hof van Rome, alle pauselijke beambten ter uitoefening van het algemeen kerkbestuur.

1864
2021-04-17
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

curie

curie - de roomsche curie, de pauselijke regeering, het hof van Rome (inz. op kerkelijk gebied)