Wat is de betekenis van cumulatieve effecten?

2023-12-06
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

cumulatieve effecten

effecten die zich opstapelen, d.w.z. het totale effect is groter dan de som van de individuele effecten. Cumulatie, opstapeling, is een begrip dat in de milieuhygiëne op verschillende manier wordt geïnterpreteerd. Opstapeling in de zin van → accumulatie wil zeggen dat verheviging van effecten kan optreden b.v. naarmate de tijd voorts...

Gerelateerde zoekopdrachten