Wat is de betekenis van Cultuurstrijd?

2019
2021-09-22
Jannes H Mulder

Schrijver op Ensie

Cultuurstrijd

Een cultuurstrijd is de strijd voor publieke erkenning van identiteit op basis van etniciteit, geloof, nationaliteit, gender of seksuele geaardheid. Een cultuurstrijd of waardenstrijd is een vorm van micro-agressie tussen groepen burgers. Zwarte Piet staat symbool voor zwarte burgers die genoeg van deze discriminerende traditie hebben. De kleefkrac...

Lees verder
1933
2021-09-22
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Cultuurstrijd

naam v/d strijd in Pruisen (1872/’86) tusschen Bismarck e/d R.K. Kerk.

1933
2021-09-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Cultuurstrijd

Cultuurstrijd - ➝ Kulturkampf.

1926
2021-09-22
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Cultuurstrijd

Hieronder verstaat men gewoonlijk den strijd, dien de Pruisische regeering met de Roomsche kerk voerde van het begin der zeventiger jaren tot het midden der tachtiger jaren van de negentiende eeuw. De naam is afkomstig van Rudolf Virchow. Ook België (1878) en Frankrijk (1879) hebben een periode van cultuurstrijd gehad.

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten