Wat is de betekenis van Cultuurstelsel?

2019
2023-02-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

cultuurstelsel

cultuurstelsel - Zelfstandignaamwoord 1. het destijds in Nederlands-Indië ingevoerde stelsel waarbij de bevolking verplicht werd om gewassen voor het gouvernement te verbouwen     ♢ Het cultuurstelsel werd ingevoerd door Johannes van den Bosch. Woordherkomst samenstelling van cultuur en stels...

Lees verder
2009
2023-02-02
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

cultuurstelsel

Verplichte verbouw van producten voor de Europese markt door Indonesiërs, ingevoerd in 1830.

2004
2023-02-02
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Cultuurstelsel

Landbouwsysteem dat de Nederlanders in 1830 invoerden op Java. Volgens dit systeem moesten de boeren op een vijfde van hun grond landbouwproducten (cultuurproducten) verbouwen die in Europa verkocht konden worden.

1994
2023-02-02
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Cultuurstelsel

Cultuurstelsel, in Nederlands-Indië (vooral op Java) van 1830-1870 een stelsel van belasting in natura en van gedwongen cultures, ingevoerd door → gouverneur-generaal Van den → Bosch. Aan het cultuurstelsel lag de gedachte ten grondslag dat het gouvernement, evenals vroeger de soeverein, bij wijze van belasting recht had op een gedeelte van de opbr...

Lees verder
1981
2023-02-02
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Cultuurstelsel

in het vm. Ned.-Indië (vooral op Java) van 1830—70 stelsel van belasting in natura en gedwongen cultures, ingevoerd door gouverneur-generaal Van den → Bosch. Aan het Cultuurstelsel lag de gedachte ten grondslag, dat op Java de soeverein vanouds bij wijze van belasting recht had op een gedeelte van de opbrengst van de grond. Van den...

Lees verder
1973
2023-02-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Cultuurstelsel

in het vm. Ned.-Indië (vooral op Java) van 1830-70 stelsel van belasting in natura en gedwongen cultures, ingevoerd door gouverneur generaal Van den Bosch. Aan het Cultuurstelsel lag de gedachte ten grondslag, dat op Java de soeverein vanouds bij wijze van belasting recht had op een gedeelte van de opbrengst van de grond. Van den Bosch schatte...

Lees verder
1954
2023-02-02
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Cultuurstelsel

(Indon.) Onder deze naam is het systeem tot exploitatie van de indon. agrarische producten, dat door Gouverneur-Generaal VAN DEN BOSCH in 1830 werd ingevoerd, bekend. De benarde financiële toestand van Ned. leidde er toe, een einde te maken aan de na het Eng. tussenbestuur gevoerde vrijzinnige politiek ten aanzien van handel en bedrijf. Gebase...

Lees verder
1950
2023-02-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Cultuurstelsel

o. (-s), het door graaf Van den Bosch in Nederl.-Indië ingevoerde stelsel van koloniaal beheer, waarbij de bevolking verplicht werd, zekere gewassen ten behoeve van het gouvernement te verbouwen.

1949
2023-02-02
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Cultuurstelsel

het in Nederlands O.-Indië van 1828-1890 toegepaste stelsel, waarbij de inlandse bevolking, bepaaldelijk op Java, gedwongen werd verschillende gewassen, geschikt voor de Europese markt, te telen. Ingevoerd in 1830 door de gouv.generaal J. van den Bosch; de inlanders moesten voortaan ⅕ van hun bouwland voor de verplichte gewassen afstaan. In de...

Lees verder
1947
2023-02-02
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

CULTUURSTELSEL

in Nederlands Oost-Indië. De Oost-Indische Compagnie, als handelsmaatschappij, verkreeg de uitvoerproducten voor de Europese markt aanvankelijk, zonder bemoeienis met de productie, door contingenten en leveranties van de inheemse heersers, die zich deze producten op hun beurt verschaften door vaak despotische hantering van hun uit een reeds ve...

Lees verder
1937
2023-02-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

cultuurstelsel

o. (O.-I. [afgeschaft] stelsel in Ned. O.-I., door den gouverneur-generaal Van den Bosch onder koning Willem I ingevoerd): het - wilde producten, als koffie, thee, indigo, tabak, door de inlandse bevolking doen telen; elke desa, die de helft van haar cultures deed bestaan in een dier producten voor de Europese markt, was vrij van landrente.

1933
2023-02-02
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Cultuurstelsel

1830 door Gouv.-Gen. v/d Bosch ingevoerd stelsel, waarbij de inlandsche landbouwers op Java, onder vrijstelling v. landrente, gedwongen werden tegen plantloon 1/5 v/h land te bebouwen met producten, die ten bate der regeering verkocht werden. Door de regeering misbruikt, leidde het c. tot verarming der bevolking en het moest onder den drang v/h voo...

Lees verder
1916
2023-02-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Cultuurstelsel

Cultuurstelsel - het stelsel van gedwongen arbeid door de Inlanders; op Java vooral, ten bate van het Gouvernement, in 1830 ingevoerd door den Gouv. Gen. van den Bosch, met het doel de inkomsten van den Staat uit de koloniën te verhoogen. De resultaten van het door du Bus aanbevolen stelsel zouden wellicht op den langen duur gunstig geweest kunnen...

Lees verder
1898
2023-02-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Cultuurstelsel

CULTUURSTELSEL, o. (-s), het door graaf Van den Bosch in Nederl.-Indië ingevoerde stelsel van koloniaal beheer, waarbij de bevolking verplicht werd, zekere gewassen ten behoeve van het gouvernement te verbouwen.

1870
2023-02-02
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Cultuurstelsel

Cultuurstelsel (Het) in Neêrlandsch-Indië. Hoe algemeen die naam in gebruik moge zijn, staat toch de zaak, welke men daarmee bestempelt, niet een ieder, die het woord bezigt, helder en duidelijk voor den geest. Onder Cultures verstaat men doorgaans bij uitsluiting de teelt van tropische producten voor de Europésche markt, b. v., om alleen van de ho...

Lees verder
1864
2023-02-02
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

cultuurstelsel

cultuurstelsel - o. het door den graaf Van den Bosch in Nederl.-Indië ingevoerde stelsel van grondarbeid