2019-11-18

Cultuurplanten

Cultuurplanten - planten, die met een bepaald doel gekweekt worden; zie KULTUURPLANTEN.

2019-11-18

Cultuurplanten

Cultuurplanten, zie Kweekplanten.

2019-11-18

Cultuurplanten

Cultuurplanten - erfelijkheid bij. Reeds geruimen tijd vóór de wederontdekking der Mendel’sche splitsingswetten, in 1900, hadden de Vilmorin, in Frankrijk, en Hjalmar Nilsson, in Zweden, de stamboomteelt als kweekmethode in de practijk van de ➝ plantenveredeling ingevoerd. Dank zij echter het moeizame erfelijkheidsonderzoek van de neomendelisten, werden in de eerste decenniën van de 20e eeuw een groot aantal erffactoren van de voornaamste cultuurgewassen bekend, waardo...