Wat is de betekenis van Cultuurplanten?

1974
2023-02-08
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

cultuurplanten

alle door de mens gekweekte plantesoorten. Ook worden er voeder- en akkerbouwgewassen mee aangeduid waarvoor een bepaalde teeltwijze is aangegeven.

1949
2023-02-08
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Cultuurplanten

zijn planten, die zich van de wilde verwanten onderscheiden, doordat ze meer aangepast zijn aan het gebruik dat de mensen er van wensen te maken, bijv. meer of grotere vruchten; mooiere, meer gevarieerde kleuren; snellere groei.

1933
2023-02-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Cultuurplanten

Cultuurplanten - erfelijkheid bij. Reeds geruimen tijd vóór de wederontdekking der Mendel’sche splitsingswetten, in 1900, hadden de Vilmorin, in Frankrijk, en Hjalmar Nilsson, in Zweden, de stamboomteelt als kweekmethode in de practijk van de ➝ plantenveredeling ingevoerd. Dank zij echter het moeizame erfelijkheidsonderzoek van...

Lees verder
1916
2023-02-08
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Cultuurplanten

Cultuurplanten - planten, die met een bepaald doel gekweekt worden; zie KULTUURPLANTEN.

1908
2023-02-08
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Cultuurplanten

kweekplanten.

1870
2023-02-08
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Cultuurplanten

Cultuurplanten, zie Kweekplanten.

Gerelateerde zoekopdrachten