Wat is de betekenis van cultuurlandschap?

2019
2023-02-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

cultuurlandschap

cultuurlandschap - Zelfstandignaamwoord 1. het landschap dat voornamelijk door de mens is gevormd, vooral in tegenstelling tot natuurlandschap dat zonder menselijke tussenkomst is ontstaan     ♢ In België en Nederland behoort zo goed als elke vierkante meter tot het cultuurlandschap. Woordherkomst...

Lees verder
2017
2023-02-08
Digischool

Begrippenlijst toerisme

cultuurlandschap

Een cultuurlandschap is een landschap dat is ontstaan door de activiteiten van mensen. Een cultuurlandschap bestaat uit inrichtingselementen als wegen, akkers en weilanden, parken en vijvers, huizen en fabrieken, dorpen en steden. Een cultuurlandschap wordt wel beschouwd als het tegenovergestelde van een natuurlandschap.

1990
2023-02-08
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

cultuurlandschap

cultuurlandschap - Aanduiding voor stukken land en watergebieden die door menselijk ingrijpen aanzienlijk zijn veranderd of gewijzigd; wordt gebruikt als tegenstelling voor 'natuurlijke landschappen', waarmee gebieden worden aangeduid waar menselijk ingrijpen, indien daar sprake van is, geen belangrijke ecologische consequenties hebben vo...

Lees verder
1984
2023-02-08
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

cultuurlandschap

landschap dat voor een belangrijk deel onder invloed van menselijke activiteiten is ontstaan. Nederland en België bestaan overwegend uit cultuurlandschappen. Tegenover de cultuurlandschappen plaatst men de natuurlandschappen. In feite is de grens tussen beide moeilijk aan te geven. Vele ‘natuurlandschappen’ zijn het gevolg van mens...

Lees verder
1974
2023-02-08
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

cultuurlandschap

landschap waarin vegetatiebeeld en flora geheel of grotendeelsdoor de mens zijn bepaald bv. park, akker, naaldbos, ➝ natuurlijk landschap.

1973
2023-02-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Cultuurlandschap

o. (-pen), landschap, dat zo sterk door de invloed van de mens is gewijzigd, dat de oorspronkelijke toestand ervan niet of nauwelijks meer is te herkennen. Cultuurlandschappen zijn vooral de gebieden met intensieve landbouw en veeteelt, waar de oorspronkelijke begroeiing is verdwenen. Ook droogmakerijen zijn cultuurlandschappen. Weinig beïnvlo...

Lees verder
1954
2023-02-08
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Cultuurlandschap

is een landschapstype, waarvan het uiterlijk wordt bepaald door de werkzaamheid van de mens, dus door weide, akker, boom en heester, door de mens gegroepeerd, samen met boerderij, woning, sloot, hek, ete. Ned. toont een aantal zeer verschillende c., afhankelijk van grondgesteldheid en waterstand, tijd van ontstaan en grondgebruik. De belangrijkste...

Lees verder