Wat is de betekenis van cultuurgeschiedenis?

2024-07-13
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-13
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

cultuurgeschiedenis

cultuurgeschiedenis - Zelfstandignaamwoord 1. onderzoek naar een historische periode in zijn geheel met aandacht voor cultuur en sociale instellingen maar niet met politiek, economie of staatsinrichting; cultuur van de beschaving     ♢ Voorbeeld: Postma schrijft een uitvoerig essay over de cultuurgeschieden...

2024-07-13
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Cultuurgeschiedenis

omvat de ontwikkeling van kunst, wetenschap en maatschappelijk leven, ter onderscheiding van de politieke geschiedenis en de krijgsgeschiedenis, die de ontwikkeling van de staten beschrijven.

2024-07-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Cultuurgeschiedenis

v., beschavingsgeschiedenis.

2024-07-13
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Cultuurgeschiedenis

geschiedenis van de beschavingen) op aarde, in tegenst. tot de veldslagengeschiedenis (histoire bataille).

2024-07-13
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

CULTUURGESCHIEDENIS

Had de geschiedenis tot de 18de eeuw vrijwel uitsluitend de staat en het individu tot haar object gekozen, met de komst van het wetenschappelijk rationalisme en de meer algemene wetenschappelijke belangstelling werd de vraag gesteld of niet ook andere gebieden historisch behandeld moesten worden. Een van de eersten, die in deze richting werkten, wa...

2024-07-13
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

cultuurgeschiedenis

v. -geschiedenissen (geschied. der beschaving, van de ontwikkelingsgang, in tegenstelling van histoire-bataille).

2024-07-13
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Cultuurgeschiedenis

het deel der historie, dat o/d ontwikkeling der beschaving betrekking heeft.

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-13
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Cultuurgeschiedenis

v., geschiedenis omtrent de ontwikkelingsgang van de cultuur. De term cultuurgeschiedenis werd voor het eerst aan het eind van de 18e eeuw gebruikt. Daarvóór waren er echter al historici, die bewust probeerden het enge kader van de politieke en religieuze geschiedschrijving te doorbreken. Voltaire schonk in zijn Essay sur les moeurs (...