2020-01-26

Culturele en Kunstzinnige Vorming

Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) is een vak uit de Tweede Fase op Nederlandse middelbare scholen. Het vak is bedoeld om jongeren in aanraking te laten komen met verschillende soorten kunst. Veel musea en kunstinstellingen zijn goedkoper of gratis voor leerlingen die CKV volgen. In het schooljaar 2007/2008 werd de Tweede Fase vernieuwd, waardoor ook het vak CKV een enigszins andere invulling kreeg. In de oude Tweede Fase was het vak CKV- 1 voor alle studenten verplicht, gymnasiumleerlingen...

2017-02-21

kunstzinnige vorming

Kunstzinnige vorming is de vorming van creativiteit en expressiemogelijkheden van jongeren; vorming van 'zin' in de kunst; zie ook kunstzinnige oriëntatie.

2016-12-31

Kunstzinnige vorming (amateurs)

Kunstzinnige vorming is een activiteit waarbij leerervaringen bij amateurs tot stand worden gebracht met inzet van kunstzinnige middelen.

2016-12-31

Leerling kunstzinnige vorming

Een leerling kunstzinnige vorming is een persoon die zich heeft ingeschreven voor een cursus kunstzinnige vorming van meer dan twintig weken.

2016-12-31

Steunfunctiepersoneel (kunstzinnige vorming)

Personeel dat werkzaamheden verricht voor de coördinatie en ondersteuning van lesprogramma's kunstzinnige vorming in scholen, club- en buurthuizen e.d.

2016-12-31

Cursist kunstzinnige vorming

Een persoon die zich heeft ingeschreven voor een cursus kunstzinnige vorming van maximaal twintig weken.

2016-12-31

Inschrijving kunstzinnige vorming

Een overeenkomst tussen een persoon en een instelling voor kunstzinnige vorming voor het volgen van een specifieke cursus. Toelichting Personen die meerdere cursussen volgen staan hierbij meerdere keren ingeschreven.

2016-12-31

Onderwijzend personeel kunstzinnige vorming

Personeel dat lessen en/of cursussen geeft aan een instelling voor kunstzinnige vorming.

2016-12-31

Onderwijsondersteunend personeel kunstzinnige vorming

Personeel dat werkzaamheden verricht op het gebied van algehele leiding, organisatie en/of administratie in een instelling voor kunstzinnige vorming.

2016-12-31

Steunfunctie-instelling (kunstzinnige vorming)

Instelling die werkzaamheden verricht voor de coördinatie en ondersteuning van lesprogramma's kunstzinnige vorming in scholen, club- en buurthuizen e.d.

2016-12-31

Instelling voor kunstzinnige vorming

Een juridisch zelfstandig rechtspersoon met een eigen begroting en zonder winstoogmerk met activiteiten op het gebied van kunstzinnige vorming.

2018-08-20

Vorming

Men kan aan iets eene bepaalde gedaante geven en deze handeling met den naam van vorming bestempelen. Dit wordt ook gezegd van de opvoeding en de opleiding van personen. — Voorts geeft men den naam van vorming aan bepaalde aardlagen, welke op eigenaardige wijze ontstaan of gevormd zijn, en men spreekt van eene Devonische vorming, Silurische vorming. enz.

2016-12-31

Gecombineerde instelling kunstzinnige vorming

Een combinatie van muziekschool en creativiteitscentrum.

2017-12-04

kunstzinnige

kunstzinnige - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de stellende trap van kunstzinnig

2017-05-03

Vorming

Het ontwikkelen van eigenschappen en het ontplooien van de persoonlijkheid tot een breder, completer, autonoom en creatief mens, die vanuit een eigen verantwoordelijkheid handelt. De vorming richt zich op de attitude, op ideeën en gevoelens en is vaak affectief van inslag.

2017-11-14

vorming

vorming - zelfstandig naamwoord uitspraak: vor-ming 1. het geven van een vorm aan iets, het maken ervan ♢ de vorming van een kabinet nam 3 maanden in beslag 2. het ontstaan ervan ♢ de opvoeding draagt bij aan de vorming van het karakter Zelfstandig naamwoord: vor-ming de vorming

2017-10-03

culturele

culturele - Bijvoeglijk naamwoord 1. stellende trap van de pos van cultureel

2017-05-11

Vorming

Het bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden van individuen en/of groepen om beter persoonlijk en maatschappelijk te kunnen functioneren (Van der Sommen, 1996).

2017-10-31

vorming

vorming - Zelfstandignaamwoord 1. het ontstaan, het ontwikkelen, het maken. 2. (onderwijs) het onderwijs, het aanleren Het is zeer verkeerd om menschen die zonder geneeskundige vorming, alleen in het bezit zijn van eenige heelkundige kennis, tot de studie of tot het examen in de verloskunde toe te laten. Woordherkomst Naamwoord van handeling van vormen met het achtervoegsel -ing Verwante begrippen bouw, configuratie,...

2019-11-04

Vorming

➝ Onderwijs; Onderwijsvakken; Vormende waarde.