Wat is de betekenis van Crisisbeheersing?

2024-05-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

crisisbeheersing

crisisbeheersing - Zelfstandignaamwoord 1. handelingen die worden uitgevoerd om een crisis te beheersen (ook (economie)) 2. (militair) verrichting van militaire taken om oorlog te voorkomen of te beperken Woordherkomst samenstelling van crisis en beheersing

2024-05-28
Crisisbeheersing begrippenlijst

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (2017)

Crisisbeheersing

Crisisbeheersing staat voor het geheel van maatregelen en voorzieningen dat de rijksoverheid treft in samenwerking met andere organisaties ter voorbereiding op, ten tijde van en na afloop van intersectorale crises ter waarborging van de nationale veiligheid (Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming, p 11.) Uitgangspunt bij crisisbeheersing is dat al...

2024-05-28
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Crisisbeheersing

v., (politiek) het voorkomen dat een politieke crisis leidt tot een gewapend conflict; daarnaast het beperken van reeds ontstane gewelddadige conflicten tot een zo klein mogelijke schaal. Bij crisisbeheersing als het voorkomen van een gewelddadig conflict spelen de aanwezigheid van militaire macht en de blijkende bereidheid om militaire macht in te...