Wat is de betekenis van Courtage van inspectie?

1910
2021-01-23
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Courtage van inspectie

Courtage van inspectie - wordt in rekening gebracht door de makelaars, die voor assuradeuren de hoegrootheid eener schade bepalen, (b.v. bij tabak).